Strikkhopp

Lærer som viser Barbie med strikk

Hensikt

Modellering, mønster, konstant vekst.

Beskrivelse av opplegg

Lærer: Kjersti Wæge, Lade skole

Trinn: Småtrinn

 

Kompetansemål

Etter 4. årssteget - Tal
bruke matematiske symbol og uttrykksmåtar for å uttrykkje matematiske samanhengar i oppgåveløysing