Tannfelling

Bilde av gutt med manglende tenner

Hensikt

Tall, telling, sammenligning, regning og regnefortellinger.

Beskrivelse av opplegg

Lærer: Tone Dalvang, Wilds Minne skole

Trinn: Småtrinn

 

Kompetansemål

Etter 2. årssteget - Statistikk
samle, sortere, notere og illustrere data med teljestrekar, tabellar og søylediagram og samtale om prosessen og kva illustrasjonane fortel om datamaterialet
Etter 2. årssteget - Tal
gjere overslag over mengder, telje opp, samanlikne tal og uttrykkje talstorleikar på varierte måtar