Utforsking med Geogebra

Bilde av en mann i rød genser, sitter foran en blå bakgrunn med matematiske figurer.

Hensikt

Bruke GeoGebra til utforsking og bli kjent med egenskaper til todimensjonale figurer.

Beskrivelse av opplegg

Lærer: Gjermund Torkildsen, Samfundet Skole

Trinn: Ungdomstrinn

 

Kompetansemål

Etter 10. årssteget - Geometri
undersøkje og beskrive eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar og bruke eigenskapane i samband med konstruksjonar og berekningar