Utforsking med Geogebra

Bilde av en mann i rød genser, sitter foran en blå bakgrunn med matematiske figurer.

Hensikt

Bruke GeoGebra til utforsking og bli kjent med egenskaper til todimensjonale figurer.

Aktiviteten

Lærer: Gjermund Torkildsen, Samfundet Skole

Trinn: Ungdomstrinn

 

Rammeplanmål/Kompetansemål

  • Grunnskole
    • Kompetansemål etter 9.trinn
      • utforske eigenskapane ved ulike polygonar og forklare omgrepa formlikskap og kongruens
      • utforske og argumentere for korleis det å endre føresetnader i geometriske problemstillingar påverkar løysingar
Denne ressursen er lisensiert under Navngivelse-IkkeKommersiell CC BY-NC CC BY-NC