1-2 skoletimer
2-3 elever i grupper

Areal og omkrets med algebrabrikker

Algebrabrikker

Emne

Areal, omkrets, algebra

Hensikt

Repetisjon i algebra.

Valg av tidspunkt

Det er best å bruke noen uker etter den siste algebraøkten. Kommer det et geometrikapittel etter algebra er dette opplegget velegnet som en start.

Du trenger

Algebrabrikker, oppgaveark

Algebrabrikkene kan kjøpes hos læremiddelfirma eller man kan lage dem selv. Mosegummi er godt egnet, men laminerte ark fungerer også.

Når man lager brikkene må man være nøye med at b ikke «går opp» i a. (Se oppgaveark) Hver elev/elevgruppe trenger flere brikker i de tre ulike størrelsene.

Aktiviteten

 1. Elevene får utdelt brikkene. De får lov til å leke med dem en stund. De skal lage figurer som de tegner på arket. Alle vinkler i figurene skal være 90°.
 2. Vi setter navn på de tre basisdelene: Den gule basisdelen er et kvadrat med sidelengde a, den blåe basisdelen er et kvadrat med siden b. Rektangelet har lengden a og bredden b.
 3. Elevene skal jobbe med arbeidsarket. Læren må være nøye med å forklare forskjellen mellom det å  finne areal «ved å telle» og «ved å regne». Telle betyr rett og slett å finne arealet ved å telle antall brikker av hver farge.
 4. På de siste oppgavene er det viktig at elevene legger figuren før de begynner å regne. Først da ser de hvor mange brikker de trenger for å legge et fullstendig rektangel.
 5. Den siste spalten den mest avanserte. Men vi må kunne forvente at elever på 1T skal klare det.

Differensiering:

 • For elever på ungdomsskolen, noen 1P elever, kan man ta bort den siste kolonnen.
 • Elever som er ferdig finner areal og omkrets på de oppgaver som de har laget i starten av timen.

Resonnere

 • Areal av et rektangel kan finnes på mange måter. Det skal ikke bare være knyttet til formelen A= l·b
 • Diskuter parentesreglene. Hvorfor blir a(a+b)= a2 +ab. Kan vi se det på figuren?
 • Når vi multipliserer ut to parenteser trenger vi 4 regnestykker. Kan vi se det på figuren?

Rammeplanmål/Kompetansemål

 • Videregående
  • Vg1P
   • identifisere variable storleikar i ulike situasjonar og bruke dei til utforsking og generalisering
   • tolke og bruke formlar som gjeld samfunnsliv og arbeidsliv
  • Vg1T
   • identifisere variable storleikar i ulike situasjonar, setje opp formlar og utforske desse ved hjelp av digitale verktøy
 • Grunnskole
  • Kompetansemål etter 9.trinn
   • utforske og argumentere for korleis det å endre føresetnader i geometriske problemstillingar påverkar løysingar
  • Kompetansemål etter 8. trinn
   • utforske algebraiske reknereglar
Denne ressursen er lisensiert under Navngivelse-IkkeKommersiell CC BY-NC CC BY-NC