Filmer undersøkende matematikkaktiviteter

Undersøkende matematikk

 

Filmene nedenfor er knyttet til ulike undersøkende matematikkaktiviteter.Aktivitetene finner du under læringsressurser.

Innføring i uoppstilte likninger

 

Uoppstile likningssett

 

Introduksjon til andregradsfunksjoner

 

Introduksjon til trigonometri