90 min.
Små grupper, felles

Hvor mye er en favn ved?

Vedstabel

Emne

Måling, lengde, volum, volumenheter

Valg av tidspunkt

I matematikkfaget passer aktiviteten sammen med geometri og volumberegninger. Det går også an å koble favn opp mot andre volumenheter.

Du trenger

Elevene trenger skrive- og tegnesaker, kalkulator og PC med nettilgang

Elevark (vedlegg)

Nyttig referanse: http://www.norskved.no

Beskrivelse av opplegg

Introduksjon

Favn er en måleenhet både for lengde og volum. Vi snakker om «10 favners dyp» og om «3 favner bjørkved».  Andre måleenheter som brukes rundt salg av ved i dag er liter, 60-litersekker, storsekk og storfavn. Denne oppgaven tar utgangspunkt i noen av de ulike begrepene og benevningene som benyttes i «vedmarkedet».

Vi ser også på en App som gir oss energimengde og pris pr. kilowattime ( kWh)

Elevoppgave

DEL 1:

Her er et leserinnlegg i Adresseavisa høsten 2013:

«Driver i vedskogen på hobbybasis. Ser at det selges ved i sekk og på pall i forskjellig størrelser. Men hvor mye er én favn ved? Er det to ganger to ganger 0,6m, det vil si 2,4 kubikk eller hva?»

Hilsen «Ved varmer best»

Spørsmål:

Hva betyr «kubikk» i denne sammenhengen?

Og hva menes med «to ganger to ganger 0,6m, det vil si 2,4 kubikk»?

Klarer dere å skrive regnestykket på en matematisk form med tall og benevninger?

Se om du finner en definisjon av ei favn som volumenhet.

Sjekk om den er definert på flere måter, og undersøk om det brukes andre benevninger enn favn når det selges ved.

 Favn ved_vedkalkulator.png

Nils får tilkjørt et lass bjørkved med 60 cm lengde. Vedbua har god bredde og høyde, men er bare 250 cm lang. Nils ønsker å stable slik at han kan kontrollere at han har fått 1 favn ved som han har betalt for. Klarer du å foreslå to måter å gjøre det på?

I fjor betalte han også for ei favn, og da ble det én stabel i hele vedbuas lengde og som var ca. 170 cm høg . Hvem av Nils eller vedselgeren gjorde den beste handelen?

Dagens «VED-nøtt»: Hvorfor defineres ei favn forskjellig om vi har 30 cm vedlengde i stedet for 60 cm?

 

DEL 2:

På nettstedet under kan du laste ned en «VED-app» der du kan anslå energimengde og energipris.

http://www.norskved.no/default.aspx?pageId=1&articleId=538&news=1

Den lokale bensinstasjonen tilbyr Nils 10 60-liters sekker for 650 kr, og Nils får en totalvekt på 200 kg.

(Fuktighet 20 % og virkningsgrad 75 %).

Hva betyr virkningsgraden til en ovn?

Bruk appen til å finne hvor stor energimengde (kWh) som er i denne veden og pris pr. kWh.

La verdiene for fuktighet, pris og vekt være faste og øk verdien for virkningsgrad? Hva skjer med prisen pr. kWh? Hvorfor tror du det blir sånn?

Hva skjer med energimengden hvis pris, vekt og virkningsgrad er konstant og du reduserer vanninnholdet? Sjekk ut og prøv å begrunne hvorfor det blir sånn.

Felles diskusjon

Etter at elevene har jobbet sammen med oppgaven i små grupper blir det viktig at alle svaralternativene kommer fram og blir begrunnet og diskutert i en oppsummering. Her er det både ord som «kubikk» og praktiske oppgaver der vi har fast volum, men hvor formen kan være forskjellig.

Nøkkelord som er sentrale i diskusjonen: favn, naturbruk, volum, applikasjon, energi

Kompetansemål

Matematikk 1P-Y - Geometri
løyse problem som gjeld lengd, vinkel, areal og volum
Matematikk 1P-Y - Geometri
rekne med ulike måleiningar, bruke ulike målereiskapar, vurdere kva for målereiskapar som er formålstenlege, og vurdere kor usikre målingane er
Matematikk 1P-Y - Tal og algebra
gjere overslag over svar, rekne praktiske oppgåver, med og utan digitale verktøy, presentere resultata og vurdere kor rimelege dei er