90 min.
Små grupper, felles

Hvor mye er en favn ved?

Vedstabel

Emne

Måling, lengde, volum, volumenheter

Valg av tidspunkt

I matematikkfaget passer aktiviteten sammen med geometri og volumberegninger. Det går også an å koble favn opp mot andre volumenheter.

Du trenger

Elevene trenger skrive- og tegnesaker, kalkulator og PC med nettilgang

Elevark (vedlegg)

Nyttig referanse: http://www.norskved.no

Aktiviteten

Introduksjon

Favn er en måleenhet både for lengde og volum. Vi snakker om «10 favners dyp» og om «3 favner bjørkved».  Andre måleenheter som brukes rundt salg av ved i dag er liter, 60-litersekker, storsekk og storfavn. Denne oppgaven tar utgangspunkt i noen av de ulike begrepene og benevningene som benyttes i «vedmarkedet».

Vi skal også kikke i en tabell som gir oss energimengde, samt sammenligne prisen på ved og elektrisk strøm som energikilde til oppvarming.

Elevoppgave

DEL 1:

Her er et leserinnlegg i Adresseavisa høsten 2013:

«Driver i vedskogen på hobbybasis. Ser at det selges ved i sekk og på pall i forskjellig størrelser. Men hvor mye er én favn ved? Er det to ganger to ganger 0,6m, det vil si 2,4 kubikk eller hva?»

Hilsen «Ved varmer best»

Spørsmål:

Hva betyr «kubikk» i denne sammenhengen?

Og hva menes med «to ganger to ganger 0,6m, det vil si 2,4 kubikk»?

Klarer dere å skrive regnestykket på en matematisk form med tall og benevninger?

Se om du finner en definisjon av ei favn som volumenhet.

Sjekk om den er definert på flere måter, og undersøk om det brukes andre benevninger enn favn når det selges ved.

 Favn ved_vedkalkulator.png

Nils får tilkjørt et lass bjørkved med 60 cm lengde. Vedbua har god bredde og høyde, men er bare 250 cm lang. Nils ønsker å stable slik at han kan kontrollere at han har fått 1 favn ved som han har betalt for. Klarer du å foreslå to måter å gjøre det på?

I fjor betalte han også for ei favn, og da ble det én stabel i hele vedbuas lengde og som var ca. 170 cm høg . Hvem av Nils eller vedselgeren gjorde den beste handelen?

Dagens «VED-nøtt»: Hvorfor defineres ei favn forskjellig om vi har 30 cm vedlengde i stedet for 60 cm?

 

DEL 2:

På nettstedet under finner du tabeller som kan brukes til å finne energimengden for ulike treslag. 

http://www.norskved.no/nytt-omsetningssystem-for-ved  (Se "Veiledningshefte. Nytt ometningssystem for ved")

Den lokale bensinstasjonen tilbyr Nils 10 60-liters sekker for 800 kroner. Veden har fuktighetsgrad 20 % som passer til tabellen, og vi regner med 75 % virkningsgrad på ovnen (netto kWh), 

 • Hva betyr virkningsgraden til en ovn?
 • Finn en tabell som passer og beregn den totale energimengden (kWh) i disse 10 sekkene med bjørkved. 
 • Finn prisen per kWh når Nils brenner denne veden.
 • Studer ulike strømtilbud og sammenlign prisen på ved og elektrisk strøm pr. dags dato. Hva vil du anbefale?
 • Hvordan går det an for Nils å redusere prisen pr. kWh for ved til oppvarming?

Felles diskusjon

Etter at elevene har jobbet sammen med oppgaven i små grupper blir det viktig at alle svaralternativene kommer fram og blir begrunnet og diskutert i en oppsummering. Her er det både ord som «kubikk» og praktiske oppgaver der vi har fast volum, men hvor formen kan være forskjellig.

Nøkkelord som er sentrale i diskusjonen: favn, naturbruk, volum, applikasjon, energi

Rammeplanmål/Kompetansemål

 • Videregående
  • Vg1P
   • tolke og bruke formlar som gjeld samfunnsliv og arbeidsliv
   • tolke og bruke samansette måleiningar i praktiske samanhengar og velje eigna måleining
Denne ressursen er lisensiert under Navngivelse-IkkeKommersiell CC BY-NC CC BY-NC