Minoritetsspråklege elevar

Matematikkbegrep

Dette er ei ressursside for lærarar som har minoritetsspråklege elevar i klassen sin.

Beskrivelse av opplegg

NAFO, Nasjonalt Senter for Fleirkulturell Opplæring, har fleire ressursar som vil vere til god støtte for lærarar som underviser minoritetsspråklege elevar i matematikk. 

Denne ressursen er lisensiert under Navngivelse-IkkeKommersiell CC BY-NC CC BY-NC