2 timer
Grupper av 2-3

Planting i bed

Blomsterbed

Emne

Geometrisk form, beregning av areal, tegne arbeidstegning

Hensikt

Utgangspunktet for oppgaven er at elevene skal beplante et felt utenfor hovedbygget på sin egen skole med spirea

Du trenger

Skrivesaker, meterstokk/målebånd, ruteark og kalkulator

 

 

Beskrivelse av opplegg

Oppgaven handler om å se på form, beregne arealet av bedet og tegne inn hvordan bedet kan beplantes med Bjarkøyspirea (se under ressurser).

Det er vedlagt forslag til avstand mellom plantene, og elevene skal tegne er «planteplan» for arealet.

Dette vil bestemme hvor mange planter som må kjøpes inn. Kontakt med et gartneri eller med et «Hageland» vil gi ei prisramme for prosjektet.

 Bjarkøyspirea

Spirea chamaedryfolia, H7
Cirka 1,5 meter høy busk med kremhvite blomster i halvskjerm på fjorårsskudd. Guloransje høstfarge. Tåler å stå i skygge, og klarer seg bra i skrinn, næringsfattig jord. Passer til buskplantinger og fri hekk. Planteavstand: Grupper 1 til 3 m. Hekk 0,3 til 0,5 m. En av de mest nøysomme spirea, kan vokse i både sandjord og kalkholdig jord, kyst- og innlandsklima.

(I oppgaven bruker dere en avstand på 1,0 meter)

 

Velg dere et av de største bedene på skolen.

Hvilken geometrisk form synes dere bedet har?

Velg formel for areal og regn ut arealet av bedet i m2

Tegn bedet på et ark i målestokk 1:100. Prøv deretter å markere med et kryss hver busk på tegningen med 1 meters avstand. Husk at avstanden fra kanten på bedet inn til nærmeste busk også skal være omtrent 1 meter. Det kan være dere må tilpasse avstanden noen plasser, i forhold til trær som allerede står der eller flaggstang.

(Alternativet er at dere bruker et prikkark eller et ruteark)

Hvor mange busker blir det omtrent plass til?

Ta kontakt med et «Hageland» om de kan gi dere et tilbud på busker og lag et overslag over hva et slikt prosjekt vil koste.

Er det andre utgifter enn spireaplanter som vil komme til i budsjettet? Plantejord? Gjødsel? Dekkbark?

Er det andre planter som kunne ha vært aktuelle for det bedet dere valgte sett ut fra vekstvilkår?

Kompetansemål

Matematikk 1P-Y - Geometri
bruke og grunngje bruken av formlikskap, målestokk og Pytagoras’ setning til berekningar og i praktisk arbeid
Matematikk 1P-Y - Geometri
løyse problem som gjeld lengd, vinkel, areal og volum
Matematikk 1P-Y - Tal og algebra
gjere overslag over svar, rekne praktiske oppgåver, med og utan digitale verktøy, presentere resultata og vurdere kor rimelege dei er