90 min.
Små grupper

Vekt på hest

Hest

Emne

Måling, overslag, vekt, algebra (formelregning)

Hensikt

Gjøre overslag over hvor mye en hest veier uten bruk av vekt.

Du trenger

Mykt målband, kalkulator og skrivesaker

Aktiviteten

I denne oppgaven skal elevene forsøke å gjøre et overslag over hvor mye en hest veier uten bruk av vekt. For å klare det må de ta i bruk litt algebra med formelregning, for det fins en formel som tar utgangspunkt i hestens brystmål for å angi cirka vekt. Formelen avhenger av hvilken type hest elevene har; lett edel rase, tung rase eller ponni.

Oppgaven kan først brukes ved at elevene tar brystmål på egne hester og deretter anslår vekt. Når elevene føler seg trygge på formlene, går det an å øve på å finne brystmål ut fra ei angitt vekt.

Gjennomføring i praksis

Brystmålet måles rundt hesten; over manken, bak skuldrene, under magen og opp til manken igjen.

Under viser et bilde hvor eleven skal måle.  Målebåndet legges der den røde linjen er tegnet.

Brystmål hest

Det finnes formler som gir oss muligheter til å anslå vekta til en hest ut fra brystmålet. Siden noen hester er grovt bygd, men andre er spinklere bygd, har vi tre ulike formler, en formel for lette edle raser, en for tunge raser og en for ponnier.

Når brystmålet måles i cm blir vekta angitt i kg etter følgende tabell:

Lett edel rase

VEKT = 4,5 x BRYSTMÅL - 370

Tung rase

VEKT = 6,25 x BRYSTMÅL - 625

Ponni

VEKT = 3,25 x BRYSTMÅL - 185

 

Oppgave

Hvorfor er det viktig å kunne vite hvor tung en hest er?

Med utgangspunkt i egen og andres hester: Ta fornuftige mål og anslå vekta på noen hester ut fra hvilken rase du mener hesten tilhører.

Agnes har en varmblodshest som veier 440 kg. Bruk riktig formel og prøv å regne ut brystmålet.

Nils finner deler av en gammel tabell der det ser ut som om det står:

Brystmål

…..

190

200

…..

Vekt

…..

562,5

625

…..

Hvilken type hest gjelder denne tabellen for?

Refleksjon/ vurdering

La rytterelevene/ hesteeierne ta ansvar for hver sin gruppe. La hver gruppe levere en kort rapport over de vurderinger, målinger og resultater de har kommet fram til. Oppsummeringen kan godt gjøres muntlig i ettertid. Da er det enklere å følge opp med utdypingsspørsmål.

 

Rammeplanmål/Kompetansemål

  • Videregående
    • Vg1P
      • modellere situasjonar knytte til tema frå samfunnsliv og arbeidsliv, presentere og argumentere for resultata og for når modellane er gyldige
      • tolke og bruke formlar som gjeld samfunnsliv og arbeidsliv
Denne ressursen er lisensiert under Navngivelse-IkkeKommersiell CC BY-NC CC BY-NC