20 minutter
Hele klassen

Når kan du se bort fra nuller?

Bildet til tallet 0

Emne

Posisjonssystemet, null som plassholder

Hensikt

Få erfaringer med og økt forståelse for hva sifferet 0 betyr på ulike posisjoner i posisjonssystemet

Du trenger

Kladdeark og blyant

Aktiviteten

Klassen eller gruppa sitter i lyttekroken. Vis fram bildet på smartboarden eller overhead:

Først skal elevene tenke gjennom spørsmålene individuelt i to-tre minutter. Deretter setter de seg sammen to og to, eller tre og tre, og diskuterer det de har kommet frem til. Til slutt presenterer hver gruppe det de har blitt enige om. Dette kalles  IGP-metoden: først individuelt arbeid, så diskusjon i par/grupper før læreren leder en oppsummering i plenum.

Spørsmål til diskusjon:

  • Er det noen tall på bildet som har samme verdi? I tilfelle hvilke? Grupper dem som er like og forklar hvorfor de har samme verdi.
  • Er 0,30 det samme som 0,3? Hvorfor eller hvorfor ikke?
  • Har det noe å si for verdien til et tall at du legger til en 0 på slutten?  Diskuter og begrunn.

Kommentarer til læreren

Få elevene til å bruke de riktige begrepene under diskusjonene. Ha fokus på posisjonssystemet og bruk begreper som enere, tiere, tideler, hundredeler osv.

 

 

 

 

Rammeplanmål/Kompetansemål

Denne ressursen er lisensiert under Navngivelse-IkkeKommersiell CC BY-NC CC BY-NC