Brøk og desimaltall

Elever med PC

De følgende oppgavene er øvinger for å utdype tallforståelse. De handler om brøker og desimaltall.

I alle oppgavene må elevene se tallene i sammenheng med hverandre. Disse oppgavene skal løses uten hjelpemidler. De fleste oppgavene har ikke så høy vanskegrad, men hvis elevene velger feil svar, kan de avsløre misforståelser. Det kan være en hjelp til læreren for videre veiledning.          

Eksempel fra oppgavesettet:

bd1.PNG

 Tips til veiledning:

  • Er det noen av brøkene dere med en gang ser er lik 0,8?
  • Er det noen av uttrykkene dere mistenker for å være ulik 0,8?
  • Regn ut verdiene av alle brøkene. Forklar hvordan dere regner.
  • Ekstra utfordring: Finn minst to løsningsmetoder (strategier) for å finne verdien av hvert av uttrykkene?

Relaterte filer