Mellomarbeid - Leke- og læringsmiljø som inviterer til å utforske matematikk i barnehagen (del 2)

Dette er del 1 av det digitale kurset "Hvilken betydning har voksenrollen for barns opplevelser, lek og læring med matematikk?", som Matematikksenteret har laget for Haugesund kommune. Del 1 er en gjennomgang av mellomarbeidet som dere har sendt inn. Vi vil vise fram det gode arbeidet som er gjort og komme med ytterligere utfordringer. 

Mer informasjon om kurset

Digitalt kurs Kristiansund

Hvilke muligheter til matematisk lek og utforsking får barna i barnehagen? I dette kurset får dere høre om betydningen av et rikt leke- og læringsmiljø, både for de yngste og eldre barna, innendørs og utendørs.

Vi vil også se på hvordan dere kan analysere materiell og rom i barnehagen med tanke på matematiske muligheter, og vil si noe om hvordan dere kan gjøre miljøet rikere. Dere vil også få ulike eksempler på godt samarbeid, praksiseksempler, refleksjonsoppgaver og etterarbeid som dere kan jobbe videre med på deres enhet. 

Abonner på