Alle Teller: Digitalisert håndbok og integrasjon i Conexus

Nyhet
/
30.03.2022
Faksimile av kartleggingsverktøyet AlleTeller!
Nye muligheter i kartleggingsverktøyet AlleTeller: Du finner håndboka lettere tilgjengelig i det digitale systemet, og om du har Feide-pålogging, kan du bestille integrasjon i Conexus Engange.

Alle Teller! gir deg verdifull informasjon om elevenes tallforståelse. Kartleggingsverktøyet består av tester og en håndbok med veiledningsmateriell som forklarer hvordan du som lærer kan gi elevene dine best mulig tilpasset opplæring, og hvordan du kan hjelpe elevene som har eventuelle misoppfatninger.

Integrasjon i Conexus

AlleTeller! er et komplett kartleggingsverktøy. Det betyr at du finner du all nødvendig informasjon om oppfølging av resultatene gjennom oversikter, henvisning til håndboka, kapitler fra håndboka og elevbesvarelser på www.alleteller.no. Ønsker du i tillegg å vise selve resultatene i Conexus Engage, kan du nå importere disse. Funksjonen må aktiveres i Alle Teller, og det forutsetter at dere har kjøpt denne rettigheten av Conexus Engage. Mer informasjon (du må være logget inn).  

I første omgang fungerer integreringen kun for de som bruker Alle Teller via innlogging i Feide. De som logger på med brukernavn/passord vil altså Ikke ha muligheten til å sende deler av resultatene til Conexus.

Håndboka er digitalisert

Forside av håndboka til AlleTeller!

Basert på elevenes resultater kan du planlegge undervisning som bygger på det elevene kan, og ved å bruke håndboka AlleTeller!, kan du få forklart vanlige misoppfatninger og legge til rette for varierte aktiviteter som fremmer forståelse. Håndboka er også til god hjelp når du skal innføre nye og utvide matematiske begreper.

Tidligere har håndboka kun eksistert i papir. Vi har nå lagt inn alle kapitlene under menypunktet «Håndboka» og lenke til delkapitler under «Testresultater og veien videre». Kapitlene er lenket opp som pdf-filer, som du finner her (du må være logget inn). 

Vi har i tillegg lagt inn alle lenker til ulike læringsressurser og fagartikler fra Matematikksenteret under delkapitlene i håndboka. Vi håper dette kan være til god hjelp i arbeidet med å tilpasse undervisningen.