Abelkonkurransen: Resultater etter første runde 22/23

Nyhet
/
25.11.2022
Logo Abelkonkurransen
2499 elever deltok i Abelkonkurransens første runde. 852 elever kvalifiserte seg til diplom og 270 går videre til andre runde, som arrangeres 19. januar 2022.

Etter at resultatene er talt opp, viser det seg at det kreves 50 poeng for å gå videre til runde 2, og 37 poeng for å få diplom.
 

Resultater fra første runde

242 skoler deltok i første runde. Konkurransen bestod av 20 oppgaver, hver med fem svaralternativer som skulle besvares i løpet av 100 minutter.
Her finner du oppgaver og løsninger fra første runde.  

Etter andre runde blir det avgjort hvem som blir invitert til finalen, som arrangeres i Trondheim 7. mars 2022. Finaledeltagerne får fire timer til å løse fire oppgaver, som ikke bare skal være riktige, men også inneholde en begrunnelse/bevis. 

Om Abelkonkurransen

Institutt for matematiske fag ved NTNU har det faglige ansvaret for Abelkonkurransen, med støtte fra Matematikksenteret. Norsk matematisk forening eier konkurransen.