Alle Teller! i digital versjon

14.08.2018
Illustrasjonsfoto fra Alle Teller
Kartleggingsmaterialet Alle teller! er nå lansert i ny digital versjon. Testene er de samme som før, men grafikk og funksjonalitet er forbedret.

Alle Teller! består av tester for kartlegging av barns talloppfatning og tallforståelse, og en håndbok med veiledningsmateriell som forklarer hvordan du som lærer kan hjelpe elevene bort fra eventuelle misoppfatninger som testene avslører. Materialet inneholder tester for nivå 1 til nivå 10 i tallforståelse, og kan passe for elever fra 1. trinn i grunnskolen til elever i videregående skole. Testene for nivå 2-10 er digitaliserte, mens testen for nivå 1 er på papir. Prisen er kr. 8,- ekskl. mva. per år, og bestilles inne i selve løsningen.  

Bestill lisenser

Testene
Testene i Alle Teller! er laget slik at resultatene vil avdekke eventuelle misoppfatninger og misforståelser hos elevene. Læreren registrerer elever i systemet (gjennom FEIDE), og elevene logger inn og tar testene digitalt. I tillegg til selve testene består materialet av veiledning for gjennomføring og vurdering av testene, vurderingsskjema og veiledninger for gjennomføring av elevintervju. Alle testene finnes på både nynorsk og bokmål.

Håndboka
Det unike med Alle Teller! er håndboka. Den beskriver progresjonen innenfor tallforståelse, og kobler hver oppgave i testene til spesifikke områder innen tallforståelse. I tillegg gir den konkrete forslag til hvordan du kan arbeide videre ut fra elevenes resultater. Håndboka gir også innsikt i hva som er vanskelig for elevene, og hvilke misforståelser eller misoppfatninger de kan utvikle. Håndboka er et viktig verktøy for å planlegge god matematikkundervisning.

Forskningsbasert kartleggingsmateriell

Professor Alistair McIntosh, University of Tasmania, var gjesteprofessor både i Sverige og Norge en periode i 2005. I Norge jobbet han ved Matematikksenteret og NTNU, og i Sverige ved Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM). Med utgangspunkt i sin forskning innenfor matematikkdidaktikk, utviklet McIntosh et materiell for kartlegging av barns talloppfatning og tallforståelse. Materialet fikk navnet Alle Teller! på norsk, og er bearbeidet og tilpasset norske forhold og læreplaner av Ingvill Merete Stedøy og May Renate Settemsdal.