Bli med på Kengurukonkurransen 2023!

Nyhet
/
16.01.2023
Illustrasjon av fem kenguruer på rekke og rad. Kenguruene er blå, grå, svart, lyseblå og gul
Klar for å løse noen litt annerledes oppgaver? Kengurukonkurransen er en fin mulighet til å motivere og inspirere flere til å utforske matematikk! Konkurransen starter 16. mars.

Kengurukonkurransen passer for alle, og oppgavene er en blanding mellom enkle, middels og utfordrende oppgaver som kanskje ikke elevene møter i den ordinære undervisningen. Målet med konkurransen er å øke elevenes motivasjon og interesse for matematikk. De siste årene har over 15 000 elever deltatt i konkurransen! 

Oppgavene er delt inn i tre kategorier: Ecolier (4.- 5. trinn), Benjamin (6.- 8. trinn) og Cadet (9.- 10. trinn), og oppgavesettene er tilgjengelig på bokmål, nynorsk og engelsk. Påmelding åpner 20. januar, og det er lærer som melder på elever til konkurransen. Konkurransen starter alltid den tredje torsdagen i mars, og oppgavene sendes ut et par dager i forveien. 

Kengurukonkurransen 2023 er avsluttet. 

Registrer resultat
 

Slik foregår Kengurukonkurransen 

  • Læreren melder på sine elever.
  • Elevene gjennomfører konkurransen individuelt. Det er fem svaralternativer for hver oppgave, noe som bidrar til å ufarliggjøre deltakelsen. Læreren sørger for at konkurransereglene følges.
  • Læreren registrerer elevenes svar for å konkurrere med andre skoler i Norge.
  • Læreren avgjør selv når konkurransen gjennomføres i klassen, men resultatene må være registrert innen fristen 14. april klokka 18:00.
  • Elevene som kommer på 1. plass for hvert trinn (de som skårer høyest), får tilsendt et spesialdesignet diplom. I tillegg trekkes det ut to premier til grupper/klasser på hvert trinn (4.-10.trinn). Alle som har registrert resultatene sine på nett, er med i trekningen. 
  • Når konkurransen er over, publiserer Matematikksenteret en anonymisert 10-på-topp-liste (kun trinn og skole offentliggjøres).

Viktig informasjon

Selve Kengurukonkurransen starter 16. mars og avsluttes 14. april.  
Påmeldingen åpner 20. januar og siste frist for påmelding er 13. mars kl. 12:00.
​​​​​Siste frist for registrering av resultater er 14. april klokka 18:00.
Vi ber om at læreren samler inn og oppbevarer oppgavene i konkurranseperioden slik at alle kan delta i på like premisser. 

Enkelt å registrere resultater  

  • Læreren registrerer elevenes svar, så regner systemet ut resultatet.
  • Når alle data er registrert, får læreren en oversikt som viser individuelle resultat. Dette kan også gi et godt utgangspunkt for videre arbeid med oppgavene.
  • Fasit ligger tilgjengelig på lærerens innloggings-side.

Se film om registrering av elevsvar: 

 

Om Kengurukonkurransen

Kengurukonkurransen er en årlig internasjonal matematikkonkurranse for elever fra 4.-10. trinn. Konkurransen passer for alle og oppgavene er en blanding mellom lette, middels og vanskelige oppgaver. Dette er rett og slett en fin mulighet til å motivere og inspirere flere til å utforske matematikk! 
Oppgavene er delt inn i tre kategorier: Ecolier (4.- 5. trinn), Benjamin (6.- 8. trinn) og Cadet (9.- 10. trinn), og oppgavesettene er tilgjengelig på bokmål, nynorsk og engelsk
Oppgavene fra Kengurukonkurransen kan, i etterkant av konkurranseperioden, brukes i undervisningen på ulike måter. Oppgavene er spesielt egnet for problemløsing, samarbeid og diskusjon.