Digitale samlinger om eksamen i matematikk

09.11.2021
Illustrasjonsbilde av noen som skriver og sitter ved et bord
Vi tilbyr to digitale samlinger hvor vi ser nærmere på hva eksamen skal måle, og hva endringene i eksamen kan bety for undervisningen. Målgruppe er lærere på ungdomstrinnet.

Matematikksenteret utvikler eksamen i matematikk på oppdrag fra Udir, og vi har den siste tiden gjennomført flere fagdager med tema ny eksamen i matematikk. Interessen har vært så stor at vi nå tilbyr digitale samlinger for å gi flere lærere muligheten til å delta.

På samlingene vil vi se nærmere på hva ny eksamen skal måle og gå nærmere inn på endringene i eksamen (utviklingsprosessen, oppgavetyper og lignende). Underveis gir vi deltakerne muligheten til å reflektere og diskutere sammen med andre engasjerte matematikklærere. Målgruppen for samlingene er matematikklærere på ungdomstrinnet. Innholdet i samlingene vil være likt begge dager.

Praktisk informasjon

Samlingene gjennomføres digitalt i Zoom, og på grunn av begrensinger i antall grupperom digitalt setter vi en grense på 200 deltakere per kurs.
For å sikre en god gjennomføring for alle deltakere ønsker vi ikke at flere lærere skal sitte samlet rundt samme digitale enhet. Vi forutsetter derfor at én påmelding er én deltaker.
Merk også at samlingene er en forkortet versjon av fagdagene vi gjennomfører for Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvalteren i Vestland.

Dato og tidspunkt for samlingene

Onsdag 17. november kl. 17.00 – 20-00 (påmeldingsfrist 16. november kl. 16.00) 
Onsdag 24. november kl. 17.00 – 20.00 (påmeldingsfrist 23. november kl. 16.00) 

Påmeldingsavgiften er kr. 200,- per deltaker.

Meld deg på 

Alle som melder seg på vil motta en kurslenke på e-post.

Om du har spørsmål, ta kontakt med Bård Vinje.