En gavepakke i geometri

02.09.2019
Logo Mattelist
Mattelist.no inneholder aktiviteter som er bygget på forskning om hvilke oppgaver som gir god læring og undervisning i matematikk. Nå lanserer vi over 100 nye aktiviteter om geometri! 

En stor del av aktivitetene på mattelist.no er utviklet av NRICH ved University of Cambridge. Oppgavene bygger på forskningsbaserte prinsipper om god læring og undervisning, og årevis med utprøving viser at aktivitetene engasjerer elevene i større grad enn «tradisjonelle» oppgaver, og at de legger grunnlag for kreativ tenking og større forståelse i matematikk.  Aktivitetene er designet for å gi alle elever utfordringer på sitt nivå, slik at alle kan oppleve mestring. 

Gå til Mattelist.no

I 2017 fikk Matematikksenteret i oppdrag å lage en nettside for elever med stort læringspotensial og ekstra nysgjerrighet i matematikk. Matematikksenteret innledet da et samarbeid med NRICH ved University of Cambridge i England, som har utviklet flere tusen forskjellige nettbaserte aktiviteter i matematikk. Dette skulle vise seg å være fruktbart: 

Til nå har vi oversatt og tilrettelagt over 300 aktiviteter fra NRICH til «norske forhold». Flere oppgaver, utviklet både ved NRICH og på Matematikksenteret, kommer etter hvert.
 

Skjermbilde%202019-09-02%20kl.%2011.45.32.png
På Mattelist.no finnes matematiske aktiviteter som er utviklet av NRICH ved University of Cambridge, og andre oppgaver som er utviklet ved Matematikksenteret. Oppgavene er basert på forskning og utprøving av matematiske aktiviteter som gir bedre forståelse av matematikk og større engasjement hos elevene. 

 

Veiledning til lærere er et suksesskriterium

Selv om elever selv kan gå inn på Mattelist og finne oppgaver å jobbe med, så er innholdet også tilrettelagt for at elevene kan jobbe med én oppgave samtidig. På den måten kan elevene diskutere, engasjere og inspirere hverandre, med god hjelp fra læreren. For å hjelpe lærere til å jobbe bedre med oppgavene, har alle aktivitetene en lærerveiledning som er basert på erfaringer og utprøvinger av oppgavene. Veiledningene gir aktivitetene en ekstra verdi, og er spesielt viktige når en aktivitet skal tilpasset ulike nivå.

LIST: Lav inngangsterskel, stor takhøyde

Da NRICH-gruppen ved University of Cambridge startet opp for over 20 år siden, skulle de i utgangspunktet utvikle aktiviteter til elever som ønsket å fordype seg ekstra i matematikkfaget. De oppdaget raskt at aktivitetene i grunnen egnet seg veldig godt til elever på mange forskjellige nivåer i matematikk. Siden den gang har over mange tusen aktiviteter blitt utviklet, testet og utprøvd.

Prinsippet er at oppgavene skal ha «lav inngangsterskel og stor takhøyde». Det betyr at de skal være lette å komme i gang med for de fleste, og samtidig er det mulig å jobbe på et svært høyt matematisk nivå for de som ønsker ekstra utfordringer.
 

Dette er mattelist.no

  • Mattelist.no er en nettside med matematiske aktiviteter og utfordringer som passer for alle! 
  • Forskere har funnet ut at denne typen aktiviteter gir større engasjement, dybdelæring og forståelse hos barn og unge.
  • I dag finnes 300 aktiviteter i tall og algebraog geometripå Mattelist. Det kommer mange flere etter hvert.
  • Lærerveiledningene setter innholdet i en større faglig kontekst for god læring og undervisning. 
  • De fleste aktivitetene er utviklet ved University of Cambridge/ENRICH, men det finnes også innhold utviklet ved Matematikksenteret.