Få støtte til arbeidet med ny læreplan

Nyhet
/
03.06.2019
Illustrasjon Realfagsløyper
Realfagsløyper er tidenes satsing på kompetanseutvikling i realfagene. Matematikksenteret kan støtte skoler og barnehager med gjennomføring av Realfagsløyper. 

Matematikksenteret har laget alle modulene om matematikk i Realfagsløyper. Senteret jobber tett på praksisfeltet og har spisskompetanse på god matematikkundervisning og utviklingsarbeid i barnehager og skoler. 

I arbeidet med Realfagsløyper kan Matematikksenteret:  

  • samarbeide med ledelsen i å kartlegge skolens behov og lage en plan for kompetanseutviklingen 
  • støtte ledelsen i organiseringen av kompetanseutviklingen 
  • gjennomføre samlinger med utgangspunkt i modulene og pakkene 
  • samarbeide med ledelsen i å evaluere kompetanseutviklingen 

Fagfornyelsen og matematikk 

I Realfagsløyper belyser vi sentrale tema og begreper som dybdelæring, kjerneelementer, tverrfaglige tema og grunnleggende ferdigheter. Relfagsløyperer organisert i pakker og moduler som kan settes sammen på ulike måter. På den måten kan skolen tilpasse kompetanseutviklingen til eget behov. Alle modulene bygger på erfarings- og forskningsbasert kunnskap om hva som fremmer god læring og motivasjon i matematikk.  

Å gjennomføre kompetanseutvikling i profesjonelle læringsfelleskap er fremhevet i overordnet del av læreplanverket. Dette innebærer at lærere utvikler fagdidaktisk kompetanse i samarbeid med kolleger. Realfagsløyper er skreddersydd for å jobbe på denne måten. 

Ønsker dere å støtte eller hjelp til gjennomføring av pakker og moduler i Realfagsløyper? 

Ta kontakt med:

Bård Vinje
Bard.Vinje@matematikksenteret.no
Telefon: 73 55 11 87
Mobil: 971 91 265

 

 

Realfagsløyper er:  

  • Modulbasert kompetanseutvikling innenfor matematikk- og naturfagdidaktikk
  • Gjennomføres steg for steg ved den enkelte skole/barnehage
  • Fagstoff og didaktiske ressurser er forskningsbasert, utprøvd og utviklet i tett samarbeid med praksisfeltet
  • Utviklet av Matematikksenteret og Naturfagsenteret på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet
  • Oppfyller målene i Regjeringens realfagsstrategi «Tett på realfag»
  • I tråd med Regjeringens nye kompetansemodell