Kengurukonkurransen 2022: Starter torsdag 17. mars!

Nyhet
/
03.03.2022
Kengurubord
Klar for å løse noen litt annerledes oppgaver i matematikk? Kengurukonkurransen er en individuell konkurranse hvor målet er å motivere elevene for matematikk og øke deres interesse for faget. 

De siste årene har ca. 20 000 elever deltatt i Kengurukonkurransen! Oppgavene passer for alle, og er en lett blanding mellom enkle, middels og utfordrende oppgaver som kanskje ikke elevene møter i den ordinære undervisningen. 

Oppgavene er delt inn i tre kategorier: Ecolier (4.- 5. trinn), Benjamin (6.- 8. trinn) og Cadet (9.- 10. trinn), og oppgavesettene er tilgjengelig på bokmål, nynorsk og engelsk. Påmelding åpner i slutten av januar, og det er lærer som melder på elever til konkurransen. Konkurransen starter hvert år tredje torsdag i mars, og oppgavene sendes ut et par dager i forveien.

Meld på elevene her 

Slik foregår Kengurukonkurransen 

  • Læreren melder på sine elever.
  • Elevene gjennomfører konkurransen individuelt. Det er fem svaralternativer for hver oppgave, noe som bidrar til å ufarliggjøre deltakelsen.
  • Læreren registrerer elevenes svar for å konkurrere med andre skoler i Norge.
  • Læreren avgjør selv når konkurransen gjennomføres i klassen, men resultatene må være registrert innen fristen 8. april klokka 18:00.
  • Elevene som skårer høyest på hvert trinn, får et spesialdesignet diplom. I tillegg trekkes det ut to premier til grupper/klasser på hvert trinn (4.-10.trinn). Alle som har registrert resultatene sine på nett, er med i trekningen. 
  • Når konkurransen er over, publiserer Matematikksenteret en anonymisert 10-på-topp-liste (kun trinn og skole offentliggjøres).

Viktig informasjon

Selve Kengurukonkurransen starter 17. mars og konkurransen foregår i tidsrommet 17. mars - 8. april.  
Påmeldingen åpner 25. januar og siste frist for påmelding er 15. mars kl. 12:00.
​​​​​Siste frist for registrering av resultater er 8. april klokka 18:00 (siste skoledag før påske).
Vi ber om at læreren samler inn og oppbevarer oppgavene i konkurranseperioden slik at alle kan delta i Kengurukonkurransen på like premisser. 

Enkelt å registrere resultater  

  • læreren registrerer elevenes svar, så regner systemet ut resultatet
  • når alle data er registrert, får læreren en oversikt som viser individuelle resultat. Dette kan også gi et godt utgangspunkt for videre arbeid med oppgavene
  • fasit ligger tilgjengelig på lærerens innloggingsside

Registrering av elevsvar er også beskrevet i filmen

 

Om Kengurukonkurransen

Kengurukonkurransen er en årlig internasjonal matematikkonkurranse for elever fra 4.-10. trinn. Konkurransen passer for alle og oppgavene er en lett blanding mellom lette, middels og vanskelige oppgaver. Dette er rett og slett en fin mulighet til å motivere og inspirere flere til å utforske matematikk! 
Oppgavene er delt inn i tre kategorier: Ecolier (4.- 5. trinn), Benjamin (6.- 8. trinn) og Cadet (9.- 10. trinn), og oppgavesettene er tilgjengelig på bokmål, nynorsk og engelsk
Oppgavene fra Kengurukonkurransen kan brukes i undervisningen på ulike måter, og er spesielt egnet for problemløsing, samarbeid og diskusjon.