Kengurukonkurransen utsettes på ubestemt tid

13.03.2020
Kengurubord
På grunn av at alle skolene i Norge er stengt, utsettes konkurransen på ubestemt tid.

Konkurransen vil gjennomføres som normalt om skolene åpner, men dersom stengingen vedvarer ut mai, vil konkurransen inneværende år avlyses. Oppgavene for 2020 blir lagt ut på våre hjemmesider i slutten av mai.

Fristen utsettes i hele verden

Kengurukonkurransen er en internasjonal konkurranse, og fristen med å offentliggjøre oppgavene inneværende år er utvidet til slutten av mai. Noen av landene vil gjennomføre konkurransen som normalt, mens andre land utsetter.

I håp om at konkurransen arrangeres senere, er det fortsatt mulig å melde seg på.

TIPS: Kenguruoppgaver til hjemmebruk

Selv om selve konkurransen utsettes, kan oppgavene fra tidligere år brukes i undervisningen på ulike måter, og er fine å arbeide med hjemmefra.

Elevene kan for eksempel løse oppgavene individuelt og notere ned hvilket av de fem svaralternativene de mener er det riktige. Deretter kan de chatte eller skrive med en klassekamerat for å sammenligne svarene. Om de har valgt forskjellige svaralternativer, må de diskutere og argumentere for sin løsning og bli enige om hvilket alternativ som er riktig. Deretter kan de sende inn sin fasit, eventuelt med et par forklaringer, tilbake til læreren.

Her finner du flere hundre oppgaver fra tidligere år.

Læreren kan enten bruke oppgavesettene slik de er, eller klippe ut oppgaver og lage oppgavesett tilpasset egne elever.