Lærerstudent ved NTNU? Bli med på workshop om MatteLIST – en oppgavebank med problemløsingsoppgaver

Nyhet
/
12.03.2024
Kampanjeplakat
Trenger du inspirasjon og tips til planlegging av undervisningsøkter og valg av gode oppgaver? Vi inviterer alle lærerstudenter til gratis workshop (og pizza!) den 4. april. På workshopen vil du bli bedre kjent med oppgavebanken MatteLIST, vertikale tavler og matematisk samtale.

MatteLIST er en oppgavebank med over 600 utforskings- og problemløsingsoppgaver. Nesten alle oppgavene har lærerveiledninger som blant annet inneholder tips om hva som kan være lurt å fokusere på i klasserommet og forslag til spørsmål du kan stille elevene. I tillegg er de fleste oppgavene koblet til kompetansemål i et Læreplankart.

På workshopen skal vi arbeide med hvordan man kan bruke oppgavene i undervisningen, slik at man bygger en inkludernede kultur, der alle elever kan jobbe med sentrale matematiske ideer på sitt nivå. Her tar vi utgangspunkt i praksisene fra Tenkende klasserom av Peter Liljedahl, og vi vil diskutere planlegging og gjennomføring av matematikkundervisning.

På workshopen vil du:

  • bli kjent med mattelist.no
  • få erfaring med elev- og lærerrollen i tenkende klasserom med en LIST-oppgave
  • lære mer om planlegging og gjennomføring av undervisning i matematikk som inkluderer alle elever
  • Få gratis pizza!

På grunn av bestilling av pizza og at vi ønsker å evaluere workshopen i etterkant (spørreskjema som vi sender på e-post), må alle som ønsker å delta, registrere seg. 
Påmeldingsfrist er 3. april kl. 12.00. 

Påmelding