Ledig stilling som professor i matematikkdidaktikk

Nyhet
/
21.04.2021
Logo matematikksenteret
Vi lyser vi ut en 100 % fast stilling som professor. Stillingen skal bidra til utvikling av matematikkdidaktikk på Matematikksenteret, på NTNU og nasjonalt innen både barnehager, skoler og UH-sektoren.

Arbeidsoppgaver

 • være en spydspiss i senterets forsknings- og utviklingsarbeid
 • initiere og lede forskningsgrupper og forskningsprosjekter med relevans for senterets virksomhet
 • delta i Matematikksenterets prosjekter og arbeidsoppgaver
 • delta i undervisning, veiledning og vurdering i for eksempel deltidsstudium for lærerutdannere i matematikk
 • bidra med nettverksbygging, forskningsformidling og allmennrettet formidling
 • faglig ansvar sammen med andre vitenskapelig ansatte ved Matematikksenteret
 • om lag halvparten av stillingen er avsatt til forskning og forskningsrelatert virksomhet.

Kvalifikasjoner

Du må kvalifisere for stilling som professor innenfor fagområdet matematikkdidaktikk i henhold til krav gjengitt i § 1-2 i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

 • Din doktorgrad må være innen matematikkdidaktikk eller ha en annen relevant innretning. 
 • Du må ha utført omfattende forskning som gir professorkompetanse innen matematikkdidaktikk med relevans for norsk skole eller barnehage.
 • Du må ha erfaring fra norsk skole. 
 • Du må ha praktisk universitetspedagogisk kompetanse. Den som ansettes uten å ha formell universitetspedagogisk kompetanse og ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges i løpet av to år etter tilsetting å gjennomføre godkjent kurs i universitetspedagogikk. NTNU gir tilbud om slikt kurs.
 • Du må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk.
 • Det er ønskelig med erfaring fra lærerutdanning.
   

Søknadsfrist er 31.05.2021

Les mer om stillingen hos Jobbnorge