Matematikk + språk = inkluderende fellesskap i barnehagen

Nyhet
/
10.12.2021
Barnehagekonferanse
Matematikksenteret og Skrivesenteret ved NTNU inviterer til regionale konferanser. Med praktiske eksempler og forskningsbasert kunnskap viser vi hvordan arbeid med matematikk og språk skaper inkluderende fellesskap i barnehagen.

Konferansene er avsluttet. 

Last ned presentasjoner

På konferansene presenteres praktiske eksempler og forskningsbasert kunnskap på hvordan barnehagen kan jobbe inkluderende med matematikk og språkarbeid i barnehagen.

Rammeplanens fire grunnpilarer fremhever at barnehagen skal ivareta barns behov for omsorg, danning, lek og læring. En sentral målsetting i Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkludering handler om at alle barn skal ha likeverdige muligheter for deltakelse og allsidig utvikling. På konferansen får du inspirasjon og kunnskap om hvordan du kan fremme inkluderende fellesskap med språkarbeid og arbeid med fagområdet antall, rom og form. Konferansene suppleres med eksterne foredragsholdere som løfter fram andre områder fra rammeplanen i et inkluderingsperspektiv.

Målgruppen for konferansen er alle ansatte i barnehagen, barnehageeiere/ansvarlige i kommunen og fylkeskommuner, ansatte i PPT, spesialpedagoger, Statsforvalteren. Konferansen kan også være aktuell for lærere i begynneropplæringen og studenter.

20.04.2022 Alta Thon hotel Alta
21.04.2022 Bodø Thon hotel Nordlys
22.04.2022 Tromsø Thon hotel Polar
26.04.2022 Ålesund Scandic Parken
27.04.2022 Bergen (Flesland) Thon hotel Bergen Airport
28.04.2022 Kristiansand Thon hotel Norge
29.04.2022 Gardermoen Park Inn by Radisson Oslo Airport Hotel West
06.05.2022 Trondheim Thon hotel Prinsen

Program

10:00 – 10:45

Morsom og meningsfull matematikk for alle.

Ved Camilla Normann Justnes (Matematikksenteret)

10:45 – 11:30

Godt språkarbeid og inkluderende praksis i barnehagen.

Ved Heidi Sandø og Gunilla Eide Isaksen (Skrivesenteret).

11:30 – 12:30 Lunsj
12:30 – 13:15

Verksted

Sirkler, kuler og andre runde ting: utforskende og fellesskapene aktiviteter med rom og form ved Camilla Normann Justnes (Matematikksenteret).

13:15 – 13:30 Pause
13:30 – 14:15

Verksted

Språklig utforsking på mange måter – aktiviteter som inviterer til deltakelse og fellesskap ved Heidi Sandø og Gunilla Eide Isaksen (Skrivesenteret).

14:15 – 14:30 Pause
14:30 – 15:15

Ekstern foredragsholder

Til hver konferanse blir det invitert en lokal foredragsholder.

15:15 – 15:30

Avslutning

Ved Camilla Normann Justnes (Matematikksenteret) og Heidi Sandø og Gunilla Eide Isaksen (Skrivesenteret).

Kursholdere

 Gunilla 

Gunilla Eide Isaksen

Gunilla er universitetslektor ved Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking (NTNU). Hun har master i førskolepedagogikk og 18 års erfaring fra arbeid i barnehagen som spesialpedagog og pedagogisk leder. Fra 2018-2021 har Isaksen vært tilknyttet pedagogikkseksjonen ved NTNU og Høgskulen i Volda hvor hun har undervist på barnehage- og lærerutdanningene. Isaksen har undervist på bachelor- og masternivå i pedagogikk og spesialpedagogikk. Hun har god kunnskap og erfaring med utviklingsarbeid i barnehagen, både fra egen praksis og som utviklingspartner i ReKomp. Hun har blant annet undervist i emnet «Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid» ved barnehagelærerutdanningen. Fra august 2021 har hun jobbet ved Skrivesenteret, NTNU. Isaksen deltar i forskningsgruppen BULKIS: «Barn og unges livskvalitet i skole og oppvekst» hvor målet er å frembringe forskningsbasert kunnskap om barn og unges livskvalitet i skole og oppvekst. Isaksen forsker på ulike generasjoners erfaringer av lek i sin barndom i Norge og har publisert artikkelen «Ikke dårligere enn før, men annerledes» (2021).

Camilla

Camilla Normann Justnes

Camilla er universitetslektor ved Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen (NTNU). Camilla jobber med Matematikksenterets barnehagesatsing. Camilla har master i matematikkdidaktikk og har undervist på småtrinnet i mange år, men de siste årene har hun interessert seg for overgangen fra barnehage til skole. Camilla er opptatt av at arbeidet med matematikk i barnehagen skal være undrende, lekende og meningsfylt, slik at alle barn får mulighet til å utvikle sitt matematiske engasjement! Camilla utvikler matematikkaktiviteter du kan bruke sammen med barna på www.mattelist.no  og ressurser som personalet kan bruke som kompetanseutvikling på www.realfagsløyper.no. Camilla har erfaringer med utviklingspartner i ReKomp og har bidratt i Utdanningsdirektoratets kompetansepakke om Trygt og godt barnehagemiljø. Hennes forskningsinteresser er matematiske samtaler i barnehagen, og hun har publisert «The work of leading mathematical discussions in kindergarten» i 2021 (Justnes og Mosvold, 2021). Fra januar 2022 deltar Camilla i et større forskningsprosjekt om digital kompetanse i barnehagen (DiCoTe - https://www.matematikksenteret.no/forskning/dicote-forskning-på-digital-kompetanse-i-barnehagen) sammen med Universitet i Stavanger.

heidi

Heidi Sandø

Heidi er universitetslektor ved Nasjonal senter for skriveopplæring og skriveforsking (NTNU). Skrivesenteret har som mandat å formidle hva som kjennetegner godt språkarbeid i barnehagen og god skriveopplæring i skolen. Sandø har master i barnehagekunnskap. Heidi har 20 års erfaring fra praksisfeltet, og hun har jobbet både i barnehage og skole. Sandø har siden 2014 hatt et spesielt fokus på å lage nettressurser som omhandler overgangen fra barnehage til skole og barnehagens digitale praksis. Hun har vært ansvarlig for å utvikle kompetanseutviklingspakken som omhandler overgangsarbeid i Språkløyper. Sandø har laget nettressurser til Utdanningsdirektoratet sin kompetansepakke om Trygt og godt barnehagemiljø. Hun er involvert i store nasjonale satsninger innen språk, lesing og skriving i barnehage og skole. Sandø har god kunnskap og erfaring med utviklingsarbeid i barnehagen og skolen, både fra egen praksis og som utviklingspartner i ReKomp og Dekom. I tidsrommet 2015-2018 var Heidi fast spaltist i tidsskriftet Verktøykassa og hun hadde flere publiseringer i Barnehagefolk i denne perioden. Heidi Sandø har sammen med Iris Hansson Myran skrevet boken Språkarbeid og utforskende skriving i barnehagen (2018). Heidi Sandø har også vært involvert i arbeidet med utvikling av ny rammeplan.