Matematikkopplæring til barn, unge og voksne fra Ukraina

Nyhet
/
24.03.2022
Det ukrainske flagget
Foto: www.flickr.com/photos/7615484@N03/2685028360/
I tiden som kommer skal Norge ta imot mange flyktninger fra Ukraina. For de fleste flyktningene vil skolen bli det første møtet med et nytt land, dets språk og kultur. Her har vi samlet en rekke ressurser som kan være til hjelp for læreren i undervisningen, og noen råd om hvordan matematikk kan brukes som inngang til språk og kultur.

I matematikkundervisningen bruker vi mange dagligdagse begreper og kontekster. Derfor er matematikk en fin mulighet til å lære seg både matematikk og språk. Den første tiden vil det naturlig nok oppstå språkbarrierer, derfor anbefaler vi at dere tar i bruk engelske ressurser. De kan brukes av både ukrainske og norske elever, og kan gi et felles utgangspunkt for alle elever.

Oppgaver fra Kengurukonkurransen

Vi vil anbefale å bruke oppgaver fra Kengurukonkurransen. Disse finnes både på engelsk og norsk. 
 

Illustrasjonsbilde fra en kenguruoppgave

Gå til kenguruoppgavene
 

LIST-oppgaver fra NRICH

Vi kan også anbefale LIST-aktivitetene som er utviklet ved NRICH, Universitetet i Cambridge. Noen av disse ressursene er også oversatt til norsk og er publisert på Matematikksenterets nettside med rike oppgaver/LIST-oppgaver, MatteLIST.

Eksempel på oppgave fra NRICH ved Universitetet i Cambridge.

Gå til engelske LIST-aktiviteter

Andre gode aktiviteter

Aktiviteter som for eksempel «Telle i kor», kvikkbilder og oppgavestrenger har en tydelig struktur og kan være aktiviteter som støtter innlæring av språk og samtidig utvikler matematisk kompetanse. Dere finner eksempler på slike aktiviteter her.

Gå til aktivitetene 
 

Matematikkbegreper på flere språk

Sammen med NAFO, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring, har Matematikksenteret utarbeidet ordlister som forklarer matematikkbegreper på ulike språk. Heftene kan brukes av læreren for å forklare sentrale ord på elevens morsmål. Foreldre og elever kan også bruke denne ressursen for å lære seg både språket og matematikkbegrepene.

Kartlegging

Når vi skal finne ut mer om elevens faglige ståsted er det viktig å at de får vist et bredt spekter av det de kan. Vi oppfordrer derfor til å legge opp til aktiviteter og situasjoner der elevene får vist hvilken matematikkforståelse de har gjennom for eksempel skisser, tegninger, konkreter og muntlige og skriftlige forklaringer.

NAFO var ansvarlig for utarbeidelse av et kartleggingsverktøy som skal beskrive elevens skolebakgrunn og skolefaglige ferdigheter. Heftet «Kartlegging av skolefaglige ferdigheter hos nyankomne minoritetsspråklige ungdommer» inneholder også et kapittel om matematikk.

Flere ressurser hos NAFO

NAFO har utarbeidet en samleside for opplæring av barn, unge og voksne fra Ukraina. Her finner du for eksempel bakgrunnsinformasjon om landet og språket, og du kan finne henvisninger til litteratur, lydbøker og undervisningsressurser. De belyser også hvordan man kan organisere opplæringen.