Matematikk.org til Matematikksenteret

24.09.2019
Faksimile av forsiden til matematikk.org
Matematikksenteret har nå overtatt det redaksjonelle og faglige ansvaret for Matematikk.org. 

Matematikk.org har over 250.000 besøk i måneden, og har siden oppstarten i 2002 blitt en stadig mer populær ressurs i skolen. Nettstedet skal vekke interesse og nysgjerrighet hos elever, være et inspirasjonssenter for matematikklærere, og et opplysningssenter for foreldre. 

Matematikksenteret vil i første omgang videreutvikle nettstedet når det gjelder tekniske løsninger, og deretter faglig innhold. Noen av endringene vil ikke merkes av brukerne, mens andre endringer vil gjøre selve opplevelsen av nettstedet bedre. 

Her er noe av endringene: 

  • Nettstedet vil bli enklere å bruke på mobil og nettbrett (responsivt design).
  • Oppbyggingen av nettsiden vil endres slik at det blir enklere finne fram.
  • Nytt design som i større grad ivaretar krav om universell utforming. 

En viktig del av utviklingsarbeidet er å ha tett dialog med både elever og lærere som bruker matematikk.org. Vi vil derfor gjennomføre en rekke brukerundersøkelser for å se om løsningen fungerer optimalt. 

Mattematikkorg.png
Teamet fra Matematikksenteret gleder seg til å videreutvikle tekniske løsninger og jobbe med faglig innhold på Matematikk.org. F.v: Beate Horg, Monica Rehaug (prosjektleder), May Renate Settemsdal, Gaute Bjørnli og Harald Sande. Anne-Gunn Svorkmo var ikke til stede da bildet ble tatt. 

Universitetet i Oslo (UiO) har hatt ansvaret for matematikk.org siden oppstarten i 2002. Matematikksenteret overtok ansvaret 1. juni 2019. 

Dette er matematikk.org

Matematikk.org er et samarbeid mellom Universitetet i Tromsø, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Universitetet i Agder, OsloMet, NTNU og Matematikksenteret. Nettsiden drives med midler fra AkerBP, Petroleum Geo-Services (PGS), Abelprisen og bevilgninger fra Utdanningsdirektoratet
Les mer om matematikk.org
​​​​​

Matematikksenteret har nå ansvar for seks nettsider: 

Matematikksenteret
Mattelist
AlleTeller!
Realfagsløyper (samarbeid med Naturfagsenteret)
Abelkonkurransen (samarbeid Norsk matematisk forening og institutt for matematiske fag, NTNU)
Matematikk.org