Nasjonal nettverkssamling: «Sammen om oppdraget 2019»

28.06.2019
Logo Sammen for oppdraget
Hovedtema for årets nettverkssamling i "Sammen om oppdraget" er samarbeid mellom skole og PPT, og hvordan Statped og UH-sektoren kan bidra inn i dette samarbeidet. En viktig del av nettverkssamlingen er aktiviteter hvor de ulike fagmiljøene samarbeider om problemstillinger i arbeidet med matematikkvansker.

«Sammen om oppdraget 2019» er en årlig nettverkssamling for kompetansemiljøer som arbeider med matematikkvansker. Samlingen er et tiltak for å bygge opp et sterkt kompetansemiljø på matematikkvansker i Norge ved å utnytte og utvikle kompetansen som finnes i de ulike miljøene. Påmelding åpner i løpet av august. Målgruppe er: PPT, utviklingsansvarlig kommune/fylkeskommune, Statped og universiteter og høyskoler.

Sammen om oppdraget 2019

Tid: 5. og 6. november, 2019

Sted: Park Inn Gardermoen