Nasjonale prøver - en inngang til mer læring

19.06.2019
Bilde av elever som jobber med nasjonale prøver
Matematikksenteret har laget veiledninger som viser hvordan du trinn-for-trinn kan jobbe videre med resultatene fra nasjonale prøver. Veiledningene inneholder konkrete ideer, og støtte til regning i alle fag.

Etter at en nasjonal prøve er gjennomført, har alle lærere – uansett fag – et fantastisk utgangspunkt til mer læring. Resultatene kan brukes til å tilpasse videre undervisning, både i klasserommet og til enkeltelever, og skaper rom for å jobbe aktivt med regning i alle fag. "Veiledning til lærere – oppfølging og videre arbeid med prøven" skal gjøre dette arbeidet enklere.

I veiledningene er det fokus på hvordan resultatene kan brukes i alle fag – de er derfor relevante for alle lærere. 

Oppgavene i nasjonale prøver har kontekster som bygger på elevenes hverdagsopplevelser og interesser, og kan derfor være mer inspirerende enn «vanlige» oppgaver. Hver oppgave gir elevene mulighet til å bruke flere strategier og legger til rette for gode gruppediskusjoner. 

Veiledningen til nasjonale prøver er tredelt

Den første delen forklarer formålet med Den nasjonale prøven i regning, og er en nyttig introduksjon til videre arbeid. I denne delen finner du også en tabell som gir en oversikt over hva målet for hver enkelt oppgave er, hvilket område den er definert inn under, mestringsnivået og hvilke fag oppgaven er relevant for. 

 

Tabell-nasjonale-prover.png

​​​​​I tabellen i første del av veiledningen finner du opplysninger om hver oppgave. I dette eksempelet ser du at oppgaven handler om kjøp og salg, området er måling og geometri, oppgaven er åpen, den er relevant for matematikk og samfunnsfag, og ligger på mestringsnivå 3. Til slutt står fasitsvaret på oppgaven. 

Veiledningens andre del forklarer hvordan du kan tolke og jobbe videre med mestringsnivået til hver enkelt elev. Vi har laget beskrivelser som sier noe mer om hva oppgavene på hvert nivå måler, slik at det blir enklere å følge opp hver enkelt elev. Her finner du også gode beskrivelser av hvordan du kan følge opp resultatene, både når det gjelder i forhold til: lærerkollegiet, til elevgruppen, i klasserommet, til den enkelte elev og til foresatte.

I del tre av veiledningen finner du konkrete eksempler på hvordan du kan jobbe med oppgaver knyttet til ett eller flere fag. Her finner du også ideer til kontekster der regneferdigheter kan være nødvendig. Eksemplene bygger på data fra utprøvingen av den nasjonale prøven (alle oppgaver i nasjonale prøver prøves ut på ca. 1000 elever). I eksemplene har vi fokusert på «typiske» feilsvar som kom fram under utprøvingen, og forklaringer på hvordan elever som svarer på slike oppgaver, kan ha tenkt. Vi har også tatt med tips til undervisning og kompetansemål som vi mener er relevant for oppgaven.

Oppgave%2039%20nasjonale%20pr%C3%B8ver%20.png
Her ser vi en oppgave fra veiledningen til nasjonal prøve for 5. trinn, som er relevant for naturfag. I veiledningen finnes også råd om hvordan du kan jobbe godt med oppgaven sammen med elevene. 

Alle eksempler i denne saken er tatt fra veiledningen for 5. trinn. Det finnes også veiledninger for 8. og 9. trinn. 
Eksempeloppgaver og tidligere nasjonale prøver, 5. trinn. 
Eksempeloppgaver og tidligere nasjonale prøver, 8. og 9. trinn. 
 

Matematikksenteret arbeid med nasjonale prøver 

Det er Matematikksenteret som på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, utvikler oppgaver og veiledninger til nasjonale prøver i regning for 5., 8., og 9. trinn.

Les mer om arbeidet med nasjonale prøver