Nettverkssamling om matematikkvansker 2018

03.09.2018
Logo sammen om oppdraget

Nettverkssamlingen er et tiltak for å bygge opp et sterkt kompetansemiljø på matematikkvansker i Norge. Målet er å utnytte og utvikle den kompetansen som finnes i de ulike miljøene.

Nettverkssamlingen ble arrangert 12. og 13. november 2018 på Gardermoen. 

Under årets nettverkssamling er det ny forskning, kartlegging, utredning og tiltak for bedre opplæring for elever som presterer lavt i matematikk som står i fokus. En viktig del av programmet vil også være å se på hvilke muligheter som finnes for å utvikle robuste fagmiljøer lokalt i regionene. 

Målguppen er Universitets- og høyskolemiljøer som arbeider med matematikkvansker, Statped, PPT og utviklingsansvarlige i kommuner og fylkeskommuner.

Ta kontakt med Randi, rih@matematikksenteret.no dersom du lurer på noe.