Nominer en lærer til Holmboeprisen 2022

Nyhet
/
10.11.2021
Illustrasjon av Holmboe
Holmboeprisen gis til en lærer eller en gruppe lærere i grunnskole eller videregående skole som har utmerket seg i sitt arbeid med matematikkfaget. Det er Norsk matematikkråd som deler ut prisen.

Alle kan nominere kandidater til Holmboeprisen. Det er mulig å nominere en enkelt lærer eller en gruppe lærere som sammen har gjort en innsats for matematikkfaget.

Prisen er på kr. 100 000,- , og er finansiert av Abelstyret ved det Norske Videnskaps-Akademi, og skal deles likt mellom prisvinneren og skolen som han eller hun kommer fra.

  • Holmboeprisen deles ut hvert år
  • Alle som vil kan nominere kandidater til Holmboeprisen på holmboeprisen.no/nominasjon
  • Det er mulig å nominere en enkelt lærer eller en gruppe lærere som sammen har gjort en innsats for matematikkfaget.

Les mer på Holmboeprisens hjemmesider

Nominasjonsfrist: 15. desember, 2021