Ny bok: Motivasjon i matematikk

Nyhet
/
16.08.2018
Faksimile av forsida til boka Motivasjon i matematikk
Å legge til rette for elevers motivasjon læring er kanskje en av lærerens største utfordringer. I boka «Motivasjon i matematikk» bruker forfatterne både erfaring fra praksisfeltet og internasjonal forskning når de ser på hva motivasjon er, og hvor viktig det er for læring i matematikk.

«Motivasjon i matematikk» er skrevet for lærere og lærerstudenter som vil lære mer om motivasjon i matematikkfaget, og som ønsker en oversikt over forskningen og konkrete eksempler og forslag til endring av praksis

Forfatterne Kjersti Wæge og Mona Nosrati diskuterer flere konkrete trekk ved klasseromskultur og undervisningspraksis som påvirker elevers motivasjon, og lærerens rolle i dette blir trukket særlig frem.

Boka er skrevet på en strukturert og lett tilgjengelig måte. Eksempler fra klasserommet og samtaler med elever - fra barnetrinn til videregående – blir brukt for å illustrere teoriene i praksis.

– Bildet av menneskers læringsprosesser er svært komplekse, men samtidig utrolig spennende. I denne boka har vi hele veien prøvd å sette aspekter ved motivasjon inn i en sammenheng som gir mening i den norske konteksten, og i klasserommet, sier Wæge.
 

Om forfatterne

Kjersti Wæge er leder for Matematikksenteret og har doktorgrad i matematikkdidaktikk. Hun har i en årrekke jobbet med motivasjon som forskningsområde og har erfaring fra både nasjonale og internasjonale forskningsprosjekt. Hun er i dag prosjektleder i forsknings- og utviklingsprosjektet Meste Ambisiøs Matematikkundervisning (MAM).

Mona Nosrati er førsteamanuensis ved Matematikksenteret og har doktorgrad i matematikkdidaktikk. Hun har i tillegg en mastergrad i nevrovitenskap fra Kavli Institute for System Neuroscience, NTNU. Nosrati forsker på kognitiv utvikling og nevrovitenskapelige perspektiver på læringsforståelse.

Generelt sett gir boka både opplegg og ideer til utfordringer på alle trinn, og den vil være et nyttig redskap for både lærere, lærerstudenter, lærerutdannere og andre med interesse for matematikk. Den henvender seg til både lærere, lærerstudenter, lærerutdannere og andre som er interessert i opplæring i faget. 

Geir Martinussen, Utdanning