Ny struktur og design på Matematikk.org

27.02.2020
Fire illustrerte egg fra matematikk.org
Matematikk.org er det mest besøkte matematikk-nettstedet i Norge, med nesten 300.000 besøkende i måneden! Nå endrer vi struktur og design slik at det blir enda enklere å finne spennende og interessant innhold om ulike matematiske tema.

De design- og strukturmessige endringene på matematikk.org betyr at:

 • Vi har nå en felles inngang for alle, slik at alt stoff er lett tilgjengelig fra forsiden.
  Tidligere hadde vi forskjellige innganger til elever, lærere, foresatte og studenter.
   
 • Hovedmenyen er nå lik for hele nettstedet
  Tidligere endret venstremenyen seg, etter hvilket trinn du valgte.
   
 • Matematikk.org fungerer nå fra mobil og nettbrett (responsivt design)
   
 • Nytt design ivaretar i større grad krav om universell utforming
   
 • Det er kommet nye ugler på sidene! Disse er mer virkelighetsnære ugler som lever i norsk fauna.
   
 • Vi har også fått ny logo. Den ser slik ut:

Ny-logo-Matematikkorg.jpeg

 

gammel%20framside.png
Dette er den gamle forsiden...

 

ny%20framside.png
...og dette er den nye. 

 

eksempel%20underside%20gammel%20design.png
Dette er den gamle undersiden...

 

eksempel%20underside%20ny%20design.png
...og dette er den nye.