Nyhet! Faktorspillet på Matematikk.org

Nyhet
/
08.09.2022
Illustrasjon av grå ugle på oransje bakgrunn med grønne blader med tall på over hodet.
Faktorisering er et relevant tema på ungdomstrinnet, og primtallsfaktorisering er et mål i Læreplanen på 8. trinn. «Faktorspillet» gjør øving på faktorisering morsomt og visuelt!

Spillet går ut på å finne primtallsfaktorene til ulike tall. Elevene kan velge tallintervall, eller skrive inn ett eller flere tall de vil faktorisere. Spillet kan også brukes til å sjekke om ulike tall er primtall eller sammensatte tall.

Prøv spillet

Vi håper det nye spillet blir nyttig, både for elever og lærere!