Nytt i AlleTeller

Nyhet
/
24.09.2021
Skjermdump fra AlleTeller
AlleTeller! er et populært digitalt kartleggingsverktøy som brukes av mange kommuner og fylkeskommuner i Norge. Vi har nå gjort en del endringer som bedrer lærerens arbeidsflyt, og gjør det mulig å logge inn med Feide 2.0 (Nye Feide).

Alle Teller! består av tester for kartlegging av barns talloppfatning og tallforståelse, og en håndbok med veiledningsmateriell som forklarer hvordan du som lærer kan hjelpe elevene bort fra eventuelle misoppfatninger som testene avslører. 

Vi har gjort noen endringer som vil bedre arbeidsflyten i systemet:

  • Arbeidsflyten (valgene i systemet) er forenklet. Vi håper og tror det vil bedre brukeropplevelsen til lærerne (se bilde). 
  • Det blir enklere å slette elever og elevgrupper, og å slette tester som ikke er i bruk.
  • Det er mulig å logge inn med Feide 2.0 (Nye Feide). Det gjør det blant annet mulig å importere elevlister. 

 

AlleTeller%20-%20dette%20er%20nytt.png

 

Sjekk at Alle Teller er aktivert i Nye Feide

AlleTeller%20-%20logg%20p%C3%A5%20med%20nye%20feide.png
Om du har problemer med å logge på med Feide 2.0 (Nye Feide), ta kontakt med IT-ansvarlig på skolen, kommunen eller fylkeskommunen. De må aktivere AlleTeller! i Feides kundeportal. Vi oppfordrer alle til å kontrollere at dette er i orden før dere starter testing.

Gå til AlleTeller!

AlleTeller!: Forskningsbasert kartleggingsmateriell

Professor Alistair McIntosh, University of Tasmania, var gjesteprofessor både i Sverige og Norge en periode i 2005. I Norge jobbet han ved Matematikksenteret og NTNU, og i Sverige ved Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM). Med utgangspunkt i sin forskning innenfor matematikkdidaktikk, utviklet McIntosh et materiell for kartlegging av barns talloppfatning og tallforståelse. Materialet fikk navnet Alle Teller! på norsk, og er bearbeidet og tilpasset norske forhold og læreplaner av Ingvill Merete Stedøy og May Renate Settemsdal.