Oppdatert søk på matematikksenteret.no

07.09.2020
Skjermdump fra Matematikksenteret.no som viser tagging etter nye kompetansemål
Våre aktiviteter og læringsressurser for grunnskolen er nå oppdatert etter ny læreplan.

Alle aktiviteter og læringsressurser for grunnskole og videregående på www.matematikksenteret.no har tidligere vært tagget med relevante kompetansemål fra LK06. Vi har nå gått gjennom samtlige aktiviteter og læringsressurser for grunnskolen og tagget dem med kompetansemål fra den nye læreplanen i matematikk, LK20

Fra 1. august 2020 ble de nye læreplanene for fag i grunnskolen og videregående opplæring gradvis innført i Norge. I tillegg er den overordna delen av læreplanverket også ny.

De nye læreplanene blir innført som en tretrinnsrakett. I faget matematikk gjelder følgende:

  • Skoleåret 2020 - 21 blir ny læreplan i matematikk for 1.-9.trinn og Vg1 innført
  • Skoleåret 2021 – 22 blir ny læreplan for 10.trinn og Vg2 innført
  • Skoleåret 2022-23 blir ny læreplan for Vg3 innført

På grunn av den trinnvise innføringen har vi valgt å bruke ny læreplan for alle ressursene for grunnskole, selv de for 10. trinn ikke blir gjeldene før skoleåret 2021-22.

Vi vil på sikt ha tilsvarende gjennomgang for ressurser for den videregående opplæringa.

Har du spørsmål om dette? Send oss e-post