Påmelding til DVM-Pluss

12.05.2017
DVM-Pluss
Illustrasjon: IKT-senteret, DVM-Pluss.
Mange lærere opplever elever som har behov for ekstra utfordringer. Nå er det åpnet for ny påmelding til DVM-Pluss, et tilbud som går i dybden av matematikkfaget fra Den Virtuelle Matematikkskolen.

DVM-Pluss er et nettbasert opplegg for de som har kommet lengst i matematikk på ungdomsskoletrinnet. Tilbudet er basert på den samme læreplanen som de andre elevene, men går mer i dybden.

- DVM-Pluss tilbyr en undersøkende undervisning. Her får elevene oppgaver som utfordrer til resonnementer, kommunikasjon med andre både skriftlig og muntlig, bruk av ulike representasjoner og matematisk notasjon, til å se mønster og generalisere. Målet er at elevenes matematiske kompetanse skal bli bedre ved at de blant annet skal utvikle en dypere forståelse og et større spekter av strategier, sier fagansvarlig for DVM-Pluss, Eskil Braseth ved Matematikksenteret.

Samarbeid med IKT-senteret

IKT-senteret er ansvarlig for Den Virtuelle Matematikkskolen. DVM-Pluss er utviklet sammen med IKT-senteret, og er tredje tilbud innen matematikk i DVM-familien. Fra før finnes DVM-U og DVM-1T.

I det virtuelle klasserommet vil elevene ha tilgang til en nettlærer. Læreren gir oppgaver og legger til rette for samhandling med andre elever som deltar i den nettbaserte klassen. – Vi tar undervisning og opplæring som vi vet fungerer godt i klasserommet, og plasserer den i et virtuelt klasserom. DVM-Pluss er en hjelp til lærere som har enkeltelever som har kommet lenger enn de andre i matematikk, sier Braseth.

Tilrettelegging av undervisningsopplegg for elever med stort læringspotensial er en viktig del av den gjeldende realfagstrategien, som ble vedtatt i Stortinget i 2015.

Gratis deltakelse

Det koster ingen ting å delta på DVM-Pluss. Matematikksenteret og IKT-senteret søker nå etter elever som vil være med på andre runde av DVM-Pluss. Elevene som har gjennomført den første runden, som hadde oppstart høsten 2016, har meldt tilbake at de er godt fornøyd. Det er den enkelte ungdomsskole som søker om å få delta i prosjektet. Deltakelse er gratis.

Klikk her for mer informasjon og påmelding

Mestring og motivasjon med DVM-Pluss

FAKTA:

Den Virtuelle Matematikkskolen søker ungdomsskoleelever som ønsker større utfordringer i matematikkfaget til DVM-Pluss.

Senter for IKT i utdanningen og Matematikksenteret ønsker å prøve ut tilpasset undervisning til elever som ønsker større utfordringer i matematikk, men som ønsker å følge et ordinært skoleløp.

DVM-Pluss er et nettbasert tilbud til elever på ungdomsskolen med høy måloppnåelse som ønsker større utfordring i matematikkfaget. I utgangspunktet vil det være elever med karakterene 5 eller 6, men det kan også kunne gjelde elever med karakteren 4. Elevene skal gjennom sin deltakelse dele og uttrykke matematiske ideer og samtale om matematikk med andre elever, både skriftlig og muntlig. Det er viktig at ungdomsskolen velger ut elever som møter forutsetningene og kan delta gjennom hele utprøvingen.

DVM-Pluss er ment for å være et supplement for elever som trenger en ekstra utfordring i matematikk, og som ønsker å følge et ordinært skoleløp. Undervisningsaktivitetene skjer i DVMs plattform og i et virtuelt klasserom. DVM-Pluss fokuserer på matematiske problemløsningsoppgaver. Mange elever opplever tradisjonell undervisning, der læreren presenterer et nytt emne og elevene så regner øvingsoppgaver til dette emnet, gjerne med mye individuelt arbeid, som lite utfordrende.

DVM-Pluss tilbyr en undervisning som er annerledes: oppgaver som utfordrer til egne resonnementer, kommunikasjon med andre både skriftlig og muntlig, bruk av ulike representasjoner og matematisk notasjon, til å se mønster og generalisere. Målet er at elevene utvikler sin matematiske kompetanse ved å arbeide med problemløsningsoppgaver som legger til rette for utvikling av nye strategier, resonnering og argumentasjon, og kommunikasjon med andre elever om matematikk. Med bakgrunn i dette baseres DVM-Pluss på matematiske problemløsningsoppgaver.

DVM-Pluss tilbyr:

  • Spennende problemløsningsoppgaver som skal løses sammen med elever fra hele Norge
  • Undervisning og samarbeid i et virtuelt klasserom og i DVMs plattform
  • Nettlærere som veileder og gir tilbakemeldinger på elevenes løsningsstrategier.
  • Dagsseminar for lærere (30. august 2017)

Dette kreves for å være med:

  • Eleven må ønske å dele og uttrykke matematiske ideer og samtale om matematikk med andre elever, både skriftlig og muntlig
  • Ungdomsskolen må være tilknyttet FEIDE og elevene må ha e-postadresse
  • Nødvendig IKT-infrastruktur være på plass, dette innebærer datamaskin med en nyere nettleser, usb-hodetelefoner med mikrofon, web-kamera og god internettforbindelse

Skoler som deltar forplikter seg til å:

  • sørge for at elevene kan sitte uforstyrret under sanntidsøktene. Dersom flere elever skal sitte i samme rom må avstanden mellom dem være så stor at de ikke forstyrrer hverandre.
  • prøve ut DVM-Pluss med elever i fire problemløsningsoppgaver og gi tilbakemelding om sine erfaringer.
  • ha en kontaktperson som er ansvarlig for å besvare henvendelser fra prosjekt.