Snart klart for Abelkonkurransen 

09.10.2019
Et hode i profil, illustrert, med mange farger
Alle elever i videregående kan delta i Abelkonkurransen – en konkurranse i matematisk problemløsing. Første runde arrangeres 7. november. 
Abelkonkurransen (Niels Henrik Abels matematikkonkurranse) består av to innledende runder og en finale. Elever som gjør det godt i finalen kan bli invitert til en eller flere internasjonale konkurranser.

Den første og andre runden foregår digitalt, og foregår på skolene. I den første runden får deltagerne 20 oppgaver, hver med fem svaralternativer. Oppgavene skal besvares i løpet av 100 minutter. De 10 prosentene som gjør det best, går videre til den andre runden. I denne runden får elevene 10 oppgaver, som også skal besvares i løpet av 100 minutter. 

Resultatene fra de innledende rundene summeres, og de beste 20, og ofte noen til, blir invitert til finalen som foregår ved NTNU i Trondheim. Her får deltagerne fire timer på å løse fire oppgaver. 

 

Slik foregår påmeldingen

Konkurransedagen for første runde er 7. november. Da legges oppgavene ut på oppgaver.abelkonkurransen.no

For å delta, må dere registrere en skolekontakt (en lærer).

Om dere allerede er registrert, kan du se bort fra dette. Frist for å registrere kontaktperson er mandag 28. oktober 2019. 

En ukes tid før konkurransen vil alle skolekontakter få informasjon via e-post om konkurranserutiner og regler. 

Viktig informasjon: sjekk FEIDE!

Alle som skal delta i konkurransen må aktivere Abelkonkurransen i FEIDE. Dette foregår ved at IT-ansvarlig på skolen, kommunen eller fylkeskommunen aktiverer Abelkonkurransen i FEIDEs kundeportal. Vi oppfordrer alle som skal være med om å kontrollere at dette er i orden. Om det ikke er det, ta kontakt med IT-ansvarlig, eller ta direkte kontakt med ansvarlig for Feide i din kommune/ditt fylke

Dersom IT-ansvarlig trenger en databehandleravtale før aktiveringen kan gjennomføres, se Matematikksenterets signerte avtale (PDF)Avtalen skrives ut og signeres, og sendes til ms@matematikksenteret.no. Arkiver selv det eksemplaret du har signert.

Som en nødløsning der FEIDE-login ikke kan brukes, vil det fortsatt være mulig å gjennomføre konkurransen på papir. Nærmere informasjon om dette blir sendt ut til skolekontaktene i forkant av konkurransedagen. 

Se film fra Abelkonkurransen 2018/2019: 

Om Abelkonkurransen

Institutt for matematiske fag ved NTNU har det faglige ansvaret for Abelkonkurransen, med støtte fra Matematikksenteret. Norsk matematisk forening eier konkurransen.