Takk for i år!

Nyhet
/
01.12.2021
Kvinne som titter i programmet for Novemberkonferansen 2021
Novemberkonferansen 2021 er over. Takk til alle deltagerne og bidragsytere som var med på å gjøre dette til en engasjerende og interessant matematikk-fest for ny læreplan!

Nærmere 500 deltagere fikk med seg årets Novemberkonferanse, som hadde tema "Ny læreplan - ny praksis?"

Novemberkonferansen ble åpnet av Kristina Torbergsen, statssekretær for kunnskapsministeren. Hun løftet fram potensialet i ny læreplan, og påpekte at den henger tett sammen med hva som er god matematikkundervisning. 
- Elevene skal bli gode problemløsere, og de må se hvordan matematikk henger sammen med resten av samfunnet. Fagfornyelsen betyr at vi som lærere kanskje må endre oss litt, men vi skal holde på den «kjernelæreren» vi er.

Foto av statssekretær i kunnskapsdepartementet, Kristina Torbergsen
Statssekretær i kunnskapsdepartementet, Kristina Torbergsen. 
Foto av Kjersti Wæge, leder for Matematikksenteret
Kjersti Wæge, leder for Matematikksenteret NTNU, ønsket deltagerne velkommen til Novemberkonferansen og to dager med plenumsforedrag og nærmere 40 verksted med fokus på ny læreplan i matematikk.
Foto av Reidar Mosvold, professor i matematikkdidaktikk ved Universitetet i Stavanger
Reidar Mosvold, professor i matematikkdidaktikk ved Universitetet i Stavanger, holdt foredraget "Det krevende arbeidet med å lede matematiske diskusjoner" for vel 500 deltagere på Novemberkonferansen 2021.
Foto av Jo Røislien
Jo Røislien er professor i medisinsk statistikk ved Universitetet i Stavanger, forfatter og formidler. Han holdt foredraget "Fra flate fakta til levende læring" under Novemberkonferansen 2021.
Deltagere på Novemberkonferansen 2021
Nærmere 500 matematikk-lærere deltok på Novemberkonferansen 2021. 
Verksted under Novemberkonferansen 2021
I løpet av de to Novemberkonferanse-dagene kunne deltagerne velge mellom 40 ulike verksted. 
Illustrasjonsbilde av verksted på Novemberkonferansen
Stort engasjement og aktiv deltagelse preget verkstedene under Novemberkonferansen.