Temanummer: Matematikk i barnehagen

Nyhet
/
07.07.2021
Faksimile av Nordisk barnehageforskning
Tidsskriftet Nordisk barnehageforskning retter fokus mot matematikk og vier et helt nummer til dette temaet. Frist for å sende inn abstract/sammendrag er 31. august.

Temanummeret handler om matematikk i barnehagen, og i overgangen fra barnehage til skole. Tidsskriftet ønsker å samle artikler og forskning fra den nordiske konteksten som utforsker ulike perspektiver relatert til matematikk i barnehagen, og det åpnes for en rekke forskningstemaer og matematiske områder. Mulige temaer kan være teoretiske perspektiver og metoder som egner seg til å forskning med barnehagebarn, barns matematiske utvikling, barne-, foreldre- eller ansattperspektiver, forskning i ulike sammenhenger/kontekster som innemiljøet, utendørs, i ulike kulturelle grupper, og undersøkelser av ulike matematiske emner i barnehagen. Forskningen kan ha ulike metodiske tilnærmeringer. Det vil tilstrebes at alle bidrag tydelig viser relevans for arbeidet i barnehagene.

Les mer hos Nordisk barnehageforskning

Redaktørgruppen består av professor Tamsin J. Meaney (HVL), professor Elin K. L. Reikerås (UiS) og universitetslektor Camilla N. Justnes, (Matematikksenteret NTNU). Ved spørsmål, ta kontakt med camilla.justnes@matematikksenteret.no.

Om tidsskriftet Nordisk barnehageforskning

Nordisk barnehageforskning (NBF) publiserer originale artikler av høy vitenskapelig kvalitet som utvikler og styrker samtalen om barnehager og barnehagelærerutdanningene i Norden. NBF er et samlingspunkt for barnehageforskningen i Norden, med bred tematisk og metodologisk orientering. Tidsskriftet bidrar til synliggjøring av nordisk barnehageforskning gjennom å kople dem opp mot større nettverk i Norden og i en bredere internasjonal sammenheng.