Tenkende klasserom med Peter Liljedahl

Nyhet
/
01.04.2022
Foto av professor Peter Liljedahl
Matematikksenteret har hatt besøk av professor Peter Liljedahl fra Simon Fraser University i Canada. Besøket ble brukt til gjensidig utveksling av forskning og arbeidsmetoder, da spesielt knyttet til teorien «Building thinking classrooms», som har møtt stor interesse fra forskere og lærere i hele verden.

Professor Peter Liljedahl har bakgrunn som lærer, og er som forsker kjent for å jobbe tett på lærere, elever og utdanningssystem. Liljedahls forskning har ledet fram «Building thinking classroom», en teori som fremmer en klasseromskultur med engasjerte elever som tenker kreativt rundt problemløsning.

A thinking classroom is a classroom that is not only conducive to thinking but also occasions thinking, a space that is inhabited by thinking individuals as well as individuals thinking collectively, learning together, and constructing knowledge and understanding through activity and discussion. It is a space wherein the teacher not only fosters thinking but also expects it, both implicitly and explicitly.

Peter Liljedahl

Voksne personer som sitter i et klasserom
Alle fagansatte ved Matematikksenteret NTNU deltok på fagseminarene som ble ledet av Liljedahl.

I sin forskning er Liljedahl opptatt av hvilke oppgaver elevene jobber med, og hvordan læreren veileder elevene. Han har også jobbet mye med hvordan arbeidsmetodene påvirker elevenes tenking og læring. Ett av Liljedahls mest kjente funn, er at når elever jobber stående ved whiteboard-tavler eller lignende (vertikale tavler), oppstår mer engasjement, diskusjon og deltagelse I klasserommet.