Testing av kompetanseutviklingspakker for lærere

30.10.2018
Bilde av testing  i kompetanseutviklingsprogram som retter seg mot de som arbeider med elever som presterer lavt i matematikk
Vi utvikler nå nye moduler i et kompetanseutviklingsprogram som retter seg mot de som arbeider med elever som presterer lavt i matematikk. I forrige uke fikk vi hjelp av lærere og ansatte i PPT til å teste pakkene slik innholdet kan videreutvikles i riktig retning.

Testingen ble utført på både eksisterende og nytt innhold, og testerne gikk grundig gjennom modulenes struktur og innhold, samt bruk av språk og fagbegrep. 

- Dette prosjektet er upløyd mark. Da er det kanskje spesielt viktig å ha dialog med sluttbrukeren. Testingen har gitt oss gode innspill og diskusjoner som vil påvirke innholdet og bidra til å heve kvaliteten, sier Olaug Ellen Lona Svingen, prosjektleder ved Matematikksenteret. 

Holdninger til elevene, rutiner og verktøy

Innholdet i kompetanseutviklingspakkene omhandler holdninger til elever som presterer lavt i matematikk, rutiner for samarbeidet mellom skole og PPT, verktøy for vurdering og hva som bør vektlegges i arbeidet med å hjelpe elevene. Hver pakke består av 4 – 6 moduler. Hver modul er bygd opp etter samme mal: 
 

  • individuelt arbeid
  • samarbeid i kollegiet
  • utprøving enten med elever eller i kollegiet
  • etterarbeid

    Her kan du se de kompetanseutviklingspakkene som allerede er publisert.

    Kompetanseutviklingspakkene ligger på Matematikksenterets nettsider og er rettet mot skoler og PP-tjenester som ønsker å utvikle som sin kompetanse for å bedre opplæringen for denne elevgruppen. Prosjektet er et samarbeid med Statped