Tid til faglig utvikling i barnehagematematikk

06.04.2020
To barn som leker med en skålvekt
Mange barnehageansatte har nå lyst og mulighet til å jobbe med faglig utvikling. Her har vi samlet fagartikler og kompetansepakker som kan egne seg på hjemmekontoret – enten individuelt eller i samarbeid på en digital plattform.