Velkommen til GeoGebra-konferanse

Nyhet
/
17.06.2022
Logo GeoGebra-konferanse
Det nordiske GeoGebra-nettverket (NGGN) inviterer alle GeoGebra-interesserte til konferanse i Helsinki og Espoo fra 7. til 9. oktober. Vi oppfordrer norske lærere til å delta og til å sende inn bidrag.

Tema for årets konferanse er “Digital competences and computational thinking preparing pupils, students and teachers for a digitalized society”.

Konferansen er rettet mot lærere, lærerutdannere og forskere, og målet er å samle GeoGebra-interesserte fra de nordiske og baltiske landene.

Konferansen består av plenumsforedrag, faglige innlegg og workshops, og en stor del av innholdet er det deltagerne selv som bidrar med. Vi oppfordrer derfor lærere fra Norge til å sende inn eksempler på hvordan de bruker GeoGebra i sin undervisning.

Her kan du lese mer om Nordic and Baltic GeoGebra Conference