Velkommen til GeoGebra-konferanse

Nyhet
/
17.06.2022
Logo til Nordic and Baltic GeoGebra Conference 2022
Det nordiske GeoGebra-nettverket (NGGN) inviterer alle GeoGebra-interesserte til konferanse i Helsinki og Espoo fra 7. til 9. oktober.

Tema for årets konferanse er “Digital competences and computational thinking preparing pupils, students and teachers for a digitalized society”.

Konferansen er rettet mot lærere, lærerutdannere og forskere, og målet er å samle GeoGebra-interesserte fra de nordiske og baltiske landene.

Konferansen består av plenumsforedrag, faglige innlegg og workshops, og en stor del av innholdet er det deltagerne selv som bidrar med. 

Frist for påmelding er 1. september 2022.