Velkommen til nettverkssamlingen Sammen om oppdraget

Nyhet
/
05.09.2022
Illustrasjonsbilde Sammen om oppdraget
"Sammen om oppdraget" er en årlig nettverkssamling for fagmiljøer som arbeider med matematikkvansker. Tema i 2022 er Landskapet mellom læreplan, læringsutbytte og diagnose.

Nettverkssamlingen "Sammen om oppdraget" er et årlig tiltak for å bygge opp et sterkt kompetansemiljø knyttet til matematikkvansker i Norge. Her samarbeider flere fagmiljø med problemstillinger på dette området, og målet er å utnytte og utvikle kompetansen som finnes i de ulike miljøene.

Målgruppe for nettverkssamlingen er: PPT, utviklingsansvarlig kommune/fylkeskommune, Statped, universiteter og høyskoler.

Sted: Radisson Oslo Airport Hotel West
Dato: 25. og 26. oktober, 2022

Se program og meld deg på