Velkommen til regionale konferanser for barnehage

Nyhet
/
16.03.2022
Annonse til regionale konferanser
Matematikksenteret og Skrivesenteret ved NTNU inviterer til regionale konferanser. Med praktiske eksempler og forskningsbasert kunnskap viser vi hvordan arbeid med matematikk og språk skaper inkluderende fellesskap i barnehagen.

På konferansene presenteres praktiske eksempler og forskningsbasert kunnskap på hvordan barnehagen kan jobbe inkluderende med matematikk og språkarbeid i barnehagen.

Rammeplanens fire grunnpilarer fremhever at barnehagen skal ivareta barns behov for omsorg, danning, lek og læring. En sentral målsetting i Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis handler om at alle barn skal ha likeverdige muligheter for deltakelse og allsidig utvikling. På konferansene får du inspirasjon og kunnskap om hvordan du kan fremme inkluderende fellesskap med språkarbeid og arbeid med fagområdet antall, rom og form. Konferansene suppleres med eksterne foredragsholdere som løfter fram andre områder fra rammeplanen i et inkluderingsperspektiv.

Målgruppen for konferansene er alle ansatte i barnehagen, barnehageeiere/ansvarlige i kommunen og fylkeskommuner, ansatte i PPT, spesialpedagoger, Statsforvalteren. Konferansen kan også være aktuell for lærere i begynneropplæringen og studenter.
 

Dato

Sted

Påmelding

20.09.2022

Alta

Les mer på påmeldingssiden 

29.09.2022

Kristiansand

Les mer på påmeldingssiden 

30.09.2022

Gardermoen

Les mer på påmeldingssiden

06.10 2022

Trondheim

Les mer på påmeldingssiden