Vi endrer nettsidene

Nyhet
/
01.06.2021
Skjermdump av Matematikksenterets nettsider
Vi jobber nå med å endre strukturen på www.matematikksenteret.no. Arbeidet kan medføre at lenker ikke fungerer som de skal, og at enkelte sider tas ned i en kort periode.

Vi håper på forståelse for at nettsidene er noe ustabile mens vi jobber med endringene, og vil gjerne ha tilbakemeldinger om dere finner feil og lenkebrudd vi kan ha oversett. 

Feil/mangler meldes til kontakt@matematikksenteret.no