Vil du bli med i vårt brukerpanel?

Nyhet
/
22.11.2021
Collage som viser flere lærere og elever i samtale
Matematikksenteret har fire nettsteder som retter seg mot barnehagelærere, lærere, studenter og elever. Nå trenger vi hjelp til å gjøre nettstedene enda bedre!

SØKNADSFRISTEN ER UTLØPT - TAKK TIL ALLE SOM SØKTE! 

Brukerpanelet vil få i oppgave å gi tilbakemeldinger på innholdet på nettsidene våre - og gi innspill på hvordan vi kan bli enda flinkere til å nå ut til våre målgrupper. Om du jobber med matematikk i barnehage, grunnskole, videregående skole, eller er lærerstudent i matematikk, kan du søke om å bli med i brukerpanelet. Det eneste kravet er at du ikke kjenner så godt til oss fra før. 

Silk foregår arbeidet

Det første vi gjør er å invitere alle deltagere til et digitalt informasjonsmøte. Deretter vil alle få et spørreskjema hvor vi ønsker tilbakemelding på konkrete problemstillinger. Til slutt vil vi gjennomføre digitale møter med hver enkelt av paneldeltagerne. All felles kommunikasjon vil foregå på Teams.

Arbeidsmengden er anslått til å være ca. 6 timer, og alle deltagere får honorar for arbeidet.

Dette er nettstedene som brukerpanelet skal jobbe med: 

Matematikksenteret.no
MatteLIST
Matematikk.org
Alle Teller

Vi ønsker oss representantanter fra både barnehage, skole og UH-institusjoner (studenter). De som blir valgt ut får beskjed via e-post.
Søknadsfrist er 18. januar.

Vi håper at du søker!

Har du spørsmål? Ta kontakt med Beate Horg, kommunikasjonsansvarlig ved Matematikksenteret.