Vil du teste nettbaserte kompetanseutviklingspakker for oss?

01.10.2018
Illustrasjonsbilde av 2 personer som jobber på PC og skriver på papir
Foto: Photo by Helloquence on Unsplash
Vi lager for tiden nettbaserte kompetanseutviklingspakker rettet mot lærere og ansatte i PPT som jobber med elever som presterer lavt i matematikk. Nå trenger vi noen til å teste innhold og logikk i pakkene. Kan du tenke deg å hjelpe oss?

 

Vi har fått svært mange interesserte på kort tid - så mange at vi har lukket påmeldingen. Det vil komme flere anledninger til å hjelpe oss og teste, følg med på nettsidene, nyhetsbrev og sosiale medier. Takk til alle dere som har vist interesse! 

 

Gjennom å teste modulene i kompetanseutviklingspakkene, ønsker vi å finne ut om innholdet forstås og funger etter intensjonen, om strukturen på innholdet er logisk for målgruppen, og om bruk av språk og fagbegrep oppleves som riktig. Resultatet fra testingen vil føre til at vi kan optimalisere produktet og dermed forsikre oss om at vi når målgruppen på best mulig måte. 

Testpersonene vil bli tilsendt elektronisk spørreskjema og må delta i opptil to fysiske testdager som foregår hos Matematikksenteret i Trondheim. 

Matematikksenteret dekker alle utgifter til reise- og opphold. Skolen/PPT-kontoret vil få dekket utgifter til vikar etc.   

Vi kommer ikke til å kontakte alle som melder sin interesse, og vil i første omgang plukke ut 5 til 6 personer som vi inviterer til å delta i testingen. Disse personene vil bli kontaktet innen 15. oktober.

 

 

Om du har spørsmål om prosjektet, ta kontakt med Olaug Svingen