Vil du være med å nominere neste års mattelærer? Nominasjon til Holmboeprisen 2021.

Nyhet
/
06.10.2020
Holmboe
Norsk matematikkråd har gleden av å invitere alle til å nominere kandidater til Holmboeprisen 2021.

Prisen gis til en lærer eller en gruppe lærere i grunnskole eller videregående skole som har utmerket seg i sitt arbeid med matematikkfaget. Prisen som er på 100 000 kr, er finansiert av Abelfondet, og skal deles likt mellom prisvinneren og skolen som han eller hun kommer fra.

Alle kan nominere kandidater til Holmboeprisen, og vi ber skolen hjelpe oss med å formidle denne invitasjonen videre til alle dem som kan være interessert i å foreslå kandidater, f.eks. til avdelingsleder for realfag og til elevrådet.

Kanskje din nominerte vinner i 2021?

Les mer på: holmboeprisen.no og holmboeprisen.no/nominasjon

Dette dokumentet inneholder mer info om nominasjon.