Vis oss en løsning!

03.06.2019
Illustrasjon av tall 1 - 2- 3- 4 - osv. i bokser
Hvordan løser dine elever oppgaver fra Mattelist.no? Fram til 21. juni kan dere sende inn løsningsforslag til en oppgave fra barnetrinn og en fra ungdomstrinn. Alle som sender inn er med i trekningen av fine premier! 

Mattelist.no finner du matematiske aktiviteter med utfordringer som passer alle. Vi ønsker oss nå gode løsningsforslag som vi kan publisere på sidene, og som kan inspirere andre elver og lærere. Her er en liten veiledning: 

  • Vi ønsker en løsning, ikke kun et svar. Vi er aller mest interessert i å høre hvordan du kom fram til svaret. 
  • Skriv løsningen slik at andre kan forstå hvordan du har tenkt.
  • Send gjerne bilder av arbeidet ditt.
  • Bruk gjerne illustrasjoner, grafer, tabeller, tegninger eller andre ting som viser hvilke hjelpemidler du har brukt i løsningen.

Enkeltelever og elevgrupper som samarbeider kan sende inn egne løsninger, og vi vil gjerne at lærere sender oss besvarelser fra klassen!

De to aktivitetene og skjema for innsending av elevsvar finner du på Mattelist.no

Oppgaven "Tjue fordelt på seks" for barnetrinn

Oppgaven "Produktpar" for ungdomstrinn

Frist for innsending er 21. juni! 

De beste løsningsforslagene vil bli publisert på mattelist.no.   

Mattelist.no
​​​​​​
Mattelist.no er et nettsted med matematiske aktiviteter som skal være enkle å komme i gang med, samtidig som de kan gi store utfordringer. Aktivitetene kan brukes av lærere i undervisningen og passer for elever som vil utforske matematikk på egenhånd. Innholdet på MatteLIST.no er hentet fra NRICH ved University of Cambridge, og er oversatt og tilpasset av Matematikksenteret, NTNU.